763

Paus Franciscus wijst energiebonzen op catastrofale toestand klimaat

Tijdens een audiëntie met CEO’s van de grootste energiemultinationals ter wereld in het Vaticaan maande paus Franciscus hen aan om de hoogdringendheid en de schaal van de klimaatuitdaging onder ogen te zien. Hij wees hen op de catastrofale effecten van de klimaatopwarming. “De toekomstige generaties laten wij een ontwrichte wereld na,” zei hij. “Als wij er niet in slagen om de broeikasgassen drastisch te reduceren, dan zou dat een brutale daad van onrechtvaardigheid zijn zowel ten aanzien van de armen van deze wereld als van de toekomstige generaties.” “De tijd dringt . Wij moeten gehoor geven aan de steeds wanhopigere signalen van de aarde en haar armste bewoners.

De paus wees erop dat meer dan 1.5°C opwarming volgens gefundeerde waarschuwingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change rampzalig zou zijn. Dat IPCC onderzocht de dramatische effecten van droogte, overstromingen en hittegolven op mensen en op de landbouw. Paus Franciscus bevestigde dat een radicale energietransitie nodig zou zijn om het tij te keren en riep jonge mensen én de zakenwereld op om daarin een leidende rol op te nemen. “Onze kinderen en kleinkinderen mogen niet het slachtoffer zijn van ons gebrek aan verantwoordelijkheid,” waarschuwde hij. “Zij roepen nu al op tot actie.”

Eerder had de paus al de continue zoektocht naar nieuwe reserves van fossiele energie veroordeeld. “Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven,” zei hij toen. Greenpeace waarschuwt echter om niet teveel te rekenen op de welwillendheid van oliemaatschappijen. Zij lobbyen gewoon door voor business as usual. De winsten van BP verdubbelden vorig jaar door de enorme vraag naar Schotse olie en gas. En BP stelt vlakaf dat “er niet gerekend moet worden op de gulheid van de privésector”.

Toch zette Bob Dudley, CEO van BP, na de meeting op het Vaticaan de deur op een kier. “Als de wereld dringend actie moet ondernemen voor een duurzame wereld, dan moet iedereen daar zijn steentje toe bijdragen, bedrijven en investeerders, regeringen en individuen. Constructieve dialogen zoals deze meeting helpen om alle spelers op één lijn te krijgen en zowel de energietransitie vorm te geven als menselijke voorspoed na te streven. Ik ben zijne Heiligheid dankbaar voor zijn engagement terzake.”

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .