kopje koffie in de woestijn

Pauzeteken

U hoorde het in het nieuws, u las het in de krant, u zag het misschien zelf in Terzake. De Belgische eerste minister vertolkte een onrealistische kijk op de klimaat- en milieucrisis door te suggereren dat we de milieuherstelwet die Europa in het kader van de Green Deal wil aannemen, op pauze kunnen zetten. Dat we moeten kiezen tussen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, dat het voor de economie beter is dat we voorrang geven aan de klimaatcrisis.

Dat veroorzaakte nogal wat ophef in de politiek, in de media en vooral bij mensen die goed op de hoogte zijn van de noden om de klimaatcrisis nu eindelijk eens deugdelijk aan te pakken. Ook wij, de Grootouders hebben gereageerd. Hieronder leest u de open brief die we samen met Grands Parents pour le Climat naar eerste minister Alexander De Croo stuurden.

Open brief aan eerste minister Alexander De Croo

Mijnheer de eerste minister,

Grootouders voor het Klimaat en Grands Parents pour le Climat zijn zeer geschrokken van uw opmerking in het programma Terzake op Canvas, waarin u een pauze voorstelde voor de milieuwetgeving in het kader van de Europese Green Deal.

Wij zijn grootouders die ons zorgen maken over onze en alle kleinkinderen in de wereld. Wij staan dan ook helemaal achter de klimaatjongeren die u ook hebben aangeschreven.

Wat voor wereld zullen we hen nalaten? Als we een pauze inlassen in een programma dat al veel te traag loopt in het licht van de urgentie, welk antwoord hebben we dan later, wanneer wij, hun ouderen, ter verantwoording zullen worden geroepen? We wisten het en hebben er niets – of veel te weinig – aan gedaan?

Terwijl de secretaris-generaal van de VN bij zijn presentatie van het laatste IPCC-rapport erop wijst dat “de wereld klimaatactie nodig heeft op alle fronten, alles, overal en overal tegelijk”, terwijl wetenschappers almaar harder pleiten voor de dringende noodzaak om zowel biodiversiteitsverlies als klimaatverandering terug te dringen, stelt u voor om op de rem te gaan staan?

Het lijkt erop dat u een tegenstelling ziet tussen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, alsof we onze inspanningen om de resterende natuur te redden kunnen verminderen om ons te concentreren op het koolstofvrij maken van de economie. U weet toch, en het werd de voorbije dagen in de media overal herhaald, dat herstel en bescherming van de bio­diversiteit ons juist kunnen beschermen tegen de klimaatverandering en dat hoe meer we het evenwicht verstoren van de al gehavende en bedreigde ecosystemen, des te meer het klimaat zal veranderen.

Plooit u nu niet voor de lobby die de intensieve landbouw verdedigt met minachting voor het biologische leven van de bodem? Voor hen die een weerslag vrezen op sommige eco­nomische sectoren (die steun zullen moeten krijgen), ondanks de vervuiling die zij veroor­zaken (waarvan de vermindering een zaak is van volksgezondheid)?

De covidcrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ons het belang leren inzien van een transitie naar productiemethoden die ons meer zelfvoorzienend en weerbaarder maken en ons in goede gezondheid houden.

Wij moedigen u aan om ondubbelzinnig acties en praktijken te steunen die de klimaat­veran­dering en de achteruitgang van de natuur, waarvan wij deel uitmaken, tegengaan. Of het nu gaat om onderzoek, landbouwpraktijken, industriële processen of consumptie­patronen.

Mijnheer de eerste minister, we hopen dat u onze vastberadenheid begrijpt om de Green Deal niet op pauze te laten zetten.

Hoogachtend,

voor vzw Grootouders voor het Klimaat
Hugo Van Dienderen en Bernard Hubeau

voor Grands Parents pour le Climat
Francis Panichelli en Thérèse Snoy

U kunt de brief ook hier afladen.

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .