Gustav Klimt - Blühender Mohn (uitsnede)
© publiek domein

Gezondheid en milieu voorop: kom op voor een vernieuwd Vlaams milieubeleid

Het PFOS-schandaal legt de malaise van het Vlaamse milieubeleid bloot. Een brede coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties wil dat er nu echt lessen getrokken worden. In een gezamenlijke visietekst pleiten ze voor een gespierder milieubeleid in Vlaanderen, dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. Aan de Vlaamse regering formuleren ze 28 concrete aanbevelingen. Ook Grootouders voor het Klimaat steunt dit initiatief. We willen een gezonde, veilige wereld voor iedereen – nu en later.

Laat het PFOS-dossier het laatste milieuschandaal ooit zijn in Vlaanderen: teken de petitie

Dit filmpje legt in twee heldere minuten uit waarom ook jij dit wil steunen:

Meer:


Illustratie: uitsnede (bewerkt) uit Gustav Klimt – Blühhender Mohn (publiek domein)

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .