Persbericht Grootouders voor het Klimaat

PERSBERICHT

Op 20 september lopen  Grootouders voor het Klimaat samen met hun zustervereniging “Grands parents pour le Climat” en een aantal ouderenverenigingen zoals OKRA en S-Plus mee tijdens de Global Strike for Future III in Brussel.

Dit doen we ook samen met de andere 70 leden van de Klimaatcoalitie, Youth for Climate , Teachers, Workers en zovele anderen die voor het Klimaat mobiliseren.

Wij, Grootouders zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid. Waar wij voor staan vindt u in ons Manifest.

Wij vragen aan de politiek verantwoordelijken dringende maatregelen om deze klimaatcrisis te bezweren, en zo de daaruit mogelijk voortvloeiende chaos te vermijden


Ook aan de economische en sociale actoren vragen wij  mee te werken om deze crisis  op te lossen,  rekening houdend met het algemeen belang, en vooral dat van de minstbedeelden.

Het is de hoogste tijd om partijpolitiek, de belangen van lobby’s en de tegenstand tegen de verandering te overstijgen.

We maken ons zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en willen dat de regeringen op alle niveaus in België zo snel mogelijk aan de slag gaan en klimaatbeheer de hoogste prioriteit geven.

Omwille van deze hoogdringendheid vragen wij:

– Een nationale klimaatwet met duidelijke doelstellingen en met transparante besluitvorming die de vereiste samenwerking tussen de verschillende niveaus mogelijk maakt.

– Een ambitieus Nationaal klimaatenergieplan gericht op klimaatneutraliteit, uiterlijk in 2050, en met een duidelijke tussentijdse doelstelling voor 2030, waarbij ook de belangen van de kansarmen worden gewaarborgd.

– Het creëren van een controlemechanisme om de impact van voorgestelde maatregelen af te meten met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Als Grootouders voor het Klimaat vragen wij vooral aandacht voor:

• Investeringen  en ondersteuning door subsidiëring en premies voor de particulieren, en vooral onze generatiegenoten, om de vermindering van het energieverbruik in gebouwen te stimuleren.

• Maatregelen waarmee alle generaties zich gemakkelijk kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer en met zachte vervoersmodi, in de stad en op het platteland.

• Stimulansen en hulp aan gemeenten om hun klimaatambities te ondersteunen.

• Maak van de natuur een bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering én het temperen van de impact ervan door te investeren in natuurgebieden en blauwgroene netwerken als klimaatbuffer, door het voeren van een actief onthardingsbeleid en de invoering van een daadkrachtige betonstop.

Contacten:
– Prof. Dr. Bernard Hubeau, co-voorzitter: 0495 36 52 85  – bernard.hubeau@telenet.be , Emeritus gewoon hoogleraar Faculteit Rechten en Faculteit Sociale Wetenschappen UA, gastdocent aan de Faculteit Recht en Criminologie VUB
– Hugo Van Dienderen, co-voorzitter: 0495 52 37 69 – hugovandienderen@gmail.com, Gewezen VRT-radio-journalist en gewezen volksvertegenwoordiger
– Perscontacten: Koen Platevoet: 0498.51.68.42 – koen.platevoet@gmail.com    

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .