Philippe Matthijs, voorzitter TRIAS, bij paters van Scheut, Kangu, TRIAS, Bas-congo, Congo

Philippe Matthijs

De Grootouders voor het Klimaat zijn verheugd om Philippe Matthijs als hun 45ste ambassadeur te verwelkomen. Philippe Matthijs is voorzitter van de ngo Trias, de vzw die ruim 4 miljoen boeren en kleine ondernemers ondersteunt in 15 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika. Hij is bestuurder van de Belgische Raiffeisen Stichting, gewezen directielid van KBC Bank & Verzekeringen en gewezen bestuurder van Advocaten Zonder Grenzen.

Zijn huidige functie bij Trias ngo confronteert Philippe Matthijs van heel nabij met wat klimaatopwarming in ontwikkelingslanden teweeg brengt.

“Tijdens onze studies lazen mijn echtgenote en ik al het boek “Small is beautiful” van Schumacher en één zin is ons altijd bijgebleven : “De moderne mens voelt zichzelf niet als een deel van de natuur, maar als een kracht daarbuiten, bestemd om de natuur te beheersen en te overwinnen. Hij spreekt zelfs van een gevecht met de natuur en vergeet dat hij, als hij dit gevecht zou winnen, aan de kant van de verliezer zou staan.”

Tijdens mijn reizen in ontwikkelingslanden en contacten met boerengroepen in het zuiden valt het op hoe de klimaatverslechtering het land verdort en grote waterschaarste veroorzaakt, waardoor het grondwaterpeil angstwekkend daalt en het voortbestaan van deze boeren ernstig bedreigd wordt. De ironie van de klimaatverstoring is dat de landen uit het zuiden nog sneller dan wij, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de CO2 uitstoot, geconfronteerd worden met opwarming en woestijnvorming. Dit alles kan leiden tot massale volksverhuizingen naar onze regio’s en eigenlijk zou je het die klimaatvluchtelingen niet kwalijk kunnen nemen.

Ik heb zes kleinkinderen en mijn oudste kleinkind is daar ook erg mee bezig en neemt actief deel aan de klimaatbetogingen. De anderen zijn nog te jong om het te beseffen, maar toch slaat de angst toe dat indien we niets doen, zij opgezadeld zullen zijn met een onleefbare aarde. Het wordt dringend tijd dat we allen, ongeacht onze achtergrond, actie ondernemen om onze eigen biotoop te redden, ook al betekent het dat we ons consumptiepatroon en onze levensstijl moeten veranderen. “

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .