(c) GvK - LC

Picknick GvK 2023 : de klimaatstrijd opvoeren

Op vrijdag 25 augustus verzamelden de Grootouders voor het Klimaat in fort 4 in Mortsel voor hun jaarlijkse picknick. Om de zomer te vieren en nog meer om de nodige portie vitamines te krijgen om de strijd tegen de klimaatopwarming te blijven voeren. Want ondanks dat steeds meer mensen overtuigd zijn dat er maatregelen moeten worden genomen om de globale temperatuurstijging onder controle te houden, ligt de weg daar naartoe bezaaid met ongelooflijk veel struikelstenen.

Een verslag door Wilfried Defillet.

Covoorzitter Hugo Van Dienderen was gastheer en covoorzitter Bernard Hubeau verwelkomde de aanwezigen. Hubeau wees erop dat het klimaatbeleid in Vlaanderen sterk onvoldoende is. En hij haalde een citaat aan: “We moeten niet handelen voordat het te laat is, maar omdat het te laat is.” Dat was tevens een naadloze overgang naar de volgende actie van GvhK: Halen we het nog? Een actie van 18 tot 23 september met het openbaar vervoer die de actievoerders tot in de provinciale hoofdsteden en Brussel brengt. De actieweek is gekoppeld aan de ‘Climate Ambition Summit’ van algemeen VN-secretaris Antonio Guterres in september. De actieweek wordt onderstreept door een Rap, gebracht door de grootouders zelf.

We zien veel vlinders, maar het is tegenwoordig maar één soort

Dirk Draulans op GvK-picknick

Gastspreker op de picknick was Knack-journalist Dirk Draulans. Centraal in zijn enthousiasmerende betoog stond de biodiversiteit. Draulans: “De band tussen klimaat en natuur blijft moeilijk te leggen. Mensen verleggen de normen in functie van wat ze zien.” Hij illustreerde zijn stelling met de vlinderstruik in zijn tuin: “Er zitten soms nog best veel vlinders op, maar een aantal soorten van vroeger zijn verdwenen.” Of met het vogelbestand in Vlaanderen: “Een aantal soorten zoals mus en spreeuw verdwijnen en er komen andere soorten bij. Maar die andere soorten zijn vaak ‘klimaatvluchtelingen’ die elders geen plaats meer vinden. Positief is volgens Draulans de terugkomst van grotere zoogdieren: “Investeren in de terugkomst van grote dieren is goed voor 85% van de inspanningen tegen de klimaatopwarming.” Alhoewel de gastspreker de nodige obstakels zag: “De weerstand tegen maatregelen neemt toe.” Draulans eindigde zijn verhaal met het besluit dat groen niet alleen goed is voor het milieu maar ook belangrijk voor de mentale en fysieke situatie van de mens. Live uitgezonden op Facebook en nadien nog te bekijken: vergeet niet je geluid aan te zetten, je kan Dirk op volledige schermgrootte bekijken (als je op het icoontje daarvoor klikt) en je hoeft geen Facebookprofiel te hebben om deze opname te bekijken: https://www.facebook.com/GrootoudersvoorhetKlimaatBe/videos/243080552037674

Ineos of plastic op basis van fossiele grondstoffen : neen

Katrien Van den Troost op GvK-picknick

Katrin Van den Troost, medewerker van Climaxi, bracht een stand van zaken over het veel besproken Ineos. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de nieuwe ethaankraker in de haven van Antwerpen recent vernietigd. Van den Troost begon met drie vaststellingen: 1/ Hebben we nog nood aan meer plastic? 2/ Het gaat hier om grondstoffen op basis van fossiele brandstoffen. 3/ We moeten de hoeveelheid CO2 tegen 2030 verminderen en de ethaankraker zou er nog een pak bijdoen. Voor haar staat Ineos symbool voor de wijze waarop in de haven vergunningen worden verleend. Een vergunning vol met gaten. De vragen die volgens Van den Troost niet worden gesteld, zijn: hoe worden milieu/industrie/landbouw georganiseerd en wat met het klimaat. Voor haar is het verhaal hoe er wordt geïnvesteerd in de energiesector een pleidooi voor transitie. Live uitgezonden op Facebook maar nadien nog te bekijken https://www.facebook.com/GrootoudersvoorhetKlimaatBe/videos/977690493346914

Fluwelen stem met harde boodschap

Robin Rowley op GvK-picknick

Er was ook aandacht voor informele contacten, omkaderd met muziek van de Houtkopers, een duo bestaande uit Mark Van Eygen en Dirk Van der Roost. En de picknick werd afgerond met een optreden van Robin Rowley, een voormalige Britse professor in sociologie en tweede in “The Voice Senior” die nu rondtrekt als straatmuzikant. Hij bracht bijwijlen een harde klimaatboodschap, verpakt in een fluwelen stem.

En ja, dat de Grootouders voor het Klimaat een bloeiende vereniging is blijkt uit het feit dat er van de Groote Picknick niet één maar twee verslaggevers zijn. Naast Wilfried Defillet schrijft ook Ria Gielis haar indrukken neer.

Een greep uit het openingswoord van co-voorzitter Bernard Hubeau

Tegelijk met de toename van de (zichtbaarheid van) de klimaatcrisis groeit blijkbaar ook het klimaatdefaitisme. Rebecca Solnit stelt dat het bestrijden van dat defaitisme ook een klimaatopdracht is, en zelfs een belangrijke. Volgens Lisa Doeland moeten we niet handelen om de Apocalyps te voorkomen, maar net omdat die al bezig is. Albert Camus schreef “Leven is niet berusten; de mens in opstand erkent het noodlot maar legt zich hier niet bij neer.”

Katrin Van den Troost, Dirk Draulans en Robin Rowley : begeesterend en moedgevend

Dat actie loont en natuurbeschermingsmaatregelen werken, werd duidelijk in de begeesterende toelichtingen van Katrin Van den Troost van Climaxi  en Knack-journalist Dirk Draulans.  “Met een ethaankraker in een groen jasje, wordt de haven van Antwerpen een industrieel Bokrijk terwijl andere landen volop experimenteren met echt nieuwe technologieën.” zegt Katrin in haar bevlogen speech. Ook Dirk Draulans is bevlogen met nimmer aflatende passie over zijn thema :  “Biodiversiteit en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Biodiversiteitsmaatregelen versterken klimaatmaatregelen maar omgekeerd bedreigt de klimaatcrisis ook de bufferingscapaciteit van de natuur. Nu op de pauzeknop drukken geeft blijk van criminele nalatigheid!”. Het waren stuk voor stuk boodschappen die de aanwezigen de moed gaven om volhardend door te gaan met hun engagement. Daarnaast werd er gerapt, gezongen en gedanst voor een video-clip die een actuele versie van het GVK-handvest de wereld instuurt. Het was plezant en het deed deugd. En dat het niet altijd gemakkelijk is, dat we op onze leeftijd kunnen kampen met ziekte en tegenslag, maar dat we elkaar steunen en moed geven om er blijven tegen aan te gaan. En dat we elkaar en de komende generaties graag zien, dat voelden we.  Dat gevoel van warme solidariteit werd nog benadrukt door de melancholische muziek van de Houtkopers en het optreden van Robin Lowley, een professor sociologie die straatmuzikant werd; mooie man, mooie stem, mooie boodschap…

Onze spaarcenten voor hun toekomst

Maar eerst gaan de GVK sensibiliseren en mobiliseren voor de grote klimaatmars op 3 december 2023 want elke tiende van een graad telt. De mobilisatie begint alvast in de actieweek “Halen we het nog? We hebben alles te verliezen behalve tijd” van 18 tot 23 september 2023. Tijdens deze actieweek wordt  in alle provinciehoofdsteden opgeroepen tot reflectie en actie. Volg dit avontuur op de website van de GVK. Deelname aan de dagactiviteiten strekt tot aanbeveling! Lees er meer over Halen we het nog? – Grootouders voor het Klimaat

Enne… wist je dat het gezamenlijk financieel vermogen van 55-plussers heel groot is ? Is dat geen breekijzer om met de banken in gesprek te gaan over investeringen in de fossiele industrie?  Hoeveel kiezers in 2024 zijn 55+? Hoog tijd dat we dit potentieel gebruiken met het oog op de toekomst van onze kleinkinderen. We zullen samen met de ouderenorganisaties pro-actief de partijprogramma’s kritisch screenen! Zie ook Onze spaarcenten voor hun toekomst – Grootouders voor het Klimaat

De GVK Groote Picknick is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie op de laatste donderdag/vrijdag van augustus. Afspraak dus volgend jaar!


Illustraties: eigen materiaal GvK

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .