De hittegolven van 2019 veroorzaakten 700 voortijdige overlijdens. De boeren lijden schade en roepen de hulp in van het rampenfonds. De orkanen worden heviger en komen dichter bij. Nooit geziene bosbranden in Siberië, Alaska, Australië, Californië en het Amazonewoud. Het klimaat is verstoord. De Klimaatjongeren hebben angst voor naderend klimaatonheil. Door te spijbelen wilden ze de overheid en de samenleving wakker schudden. En dat doen ze wereldwijd. De Grootouders voor het klimaat delen hun bezorgdheid en willen daarover in gesprek gaan met iedereen en zeker met leeftijdsgenoten.

  • Wat zeggen de Klimaatwetenschappers?
  • Zijn er burgers, bedrijven en overheden die aan een oplossing werken? Welke en hoe?
  • Kunnen we zelf iets doen?

Deze vragen behandelen sprekers van Grootouders voor het Klimaat graag in je vereniging, bij je thuis met vrienden of geburen… Zelf zijn het geen klimaatwetenschappers, maar ze hebben hun rapporten bestudeerd. Onze sprekers gaan graag in dialoog met de aanwezigen. Dat kan met een presentatie, een film, een groepsgesprek of… afhankelijk van de wensen van de organisator. Het kan een aparte activiteit zijn of onderdeel van één of andere bijeenkomst. Ook de lengte kan worden besproken. Net zoals de gewenste klemtonen. We zijn heel soepel.

Concreet. Als er wordt geprojecteerd, zorgt de organisator voor een scherm, een projector of beamer met verbindingskabel, een laptop, eventueel microfoon. De spreker brengt een usb-stick mee met materiaal. Voor de start graag iemand die op de hoogte is van de apparaten.  Kosten: graag een gift voor onze vrijwilligersvereniging rekening houdend met de draagkracht van de organisator.
Stuur je aanvraag naar presentaties@grootoudersvoorhetklimaat.be

 

In groep van gedachten wisselen over klimaat