video-porrtret Herwig

Portret: Herwig Janssens

Herwig is een actieve Grootouder, zeer betrokken bij de GvK-afdeling Limburg. Een klimaatopa die blijft gaan voor een fossielvrije mobiliteit die ook nog sociaal rechtvaardig is. Hij schreef zijn motivatie uit en Koen Fossey maakte daarmee dit videoportret.

De kracht van mensen samen

Wat staat er ons nog te doen voor de tijd die ons nog rest, grootouder zijnde van 74, met echtgenote Lieve binnenkort 50 jaar getrouwd, en met haar 3 zonen en hun echtgenotes en 6 kleinkinderen? Diep en kritisch in ons gemoed kijken! Want de tijden zijn ingrijpend aan ’t veranderen op een wijze die we ons nauwelijks kunnen voorstellen.

De nood van de overvloed, geschreven door Wolfgang Koeck, deed mij reeds in 1966 even wakker schudden. Toen nog onverteerbaar, te overdonderend en te onheilspellend voor een scholier van 18 jaar om het uit te lezen!

Ere wie ere toekomt. Greta Thunberg heeft als 16-jarige, met haar gedurfde eenmansstaking op de stoep van het Zweeds Parlement in 2018, jong en oud weten te verbinden met een gemeenschappelijke existentiële zorg. De toekomst met een onwaarschijnlijk oprukkende klimaatopwarming die onze levens op zijn grondvesten doet daveren. Het vereist een alomvattende bijsturing.

Wat dient er nu te gebeuren om toe te laten dat onze kinderen en kleinkinderen, de komende generaties fatsoenlijk kunnen overleven? Niet alleen de actuele reeds goed voelbare gevolgen op onze levens roept aandacht op. Minstens ook welke rol wij spelen in de politieke en sociale spanningen die met de klimaatverandering gepaard gaan.

Durven luisteren, lezen, studeren en debatteren wat op ons afkomt is ons huiswerk! Hierbij niet blokkeren hoe deze chaos is ontstaan. Maar bij uitstek zien hoe wij dit kunnen overstijgen heeft mij in de beweging Grootouders voor het Klimaat doen rollen.

Het is verrassend hoeveel zielsgenoten met menige levensjaren op de teller elkaar mogen ontmoeten, samen nadenken over onze rol in dit tijdsgewricht. Zelfs als grootouders nog nieuwe vrienden leren kennen en zingeving vinden is ondanks de ecologische noodtoestand hartversterkend!

Kunnen wij de moed en de creativiteit opbrengen om veel van onze opvattingen en gedrag te herzien in het belang van een ander welzijnsniveau, op korte en op lange termijn? Verdicht wonen, meer en beter openbaar vervoer, deelwagens, meer zorg in het onderwijs, in levenskwaliteit, een rechtvaardiger fiscaliteit, de verschillen in levensstandaard in de wereld milderen, het zal ons niet ongelukkiger maken, wel integendeel.

Maar ultiem wat mij betreft zijn de Universele Rechten van de Mens, aangevuld en geactualiseerd bv. met de VN duurzame doelstellingen 2015 – 2030. Het zou een ongemene culturele sprong zijn als dit gedachtegoed permanent de toetssteen wordt in ons gedrag en in onze debatten. Wie wij ook zijn, wat wij ook doen, hoe verschillend wij kunnen zijn, als wij maar steeds mogen beseffen dat wij dit gemeenschappelijk gedachtegoed delen, lijkt mij de grondslag van een betere toekomst gelegd.

Dan is er hoop voorbij de wanhoop!
Dit zijn motieven waar het mij als lid van de Grootouders is om te doen.

HerwigIllustratie en video © GvK & Koen Fossey

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .