Talk to children

Praat met kinderen over klimaatverandering

“Beste ouders en grootouders, als er iets is wat je zeker moet doen is het praten met kinderen over klimaatverandering!” Dat is de boodschap van wetenschapsjournaliste en factchecker Jillian Mock recent in The New York Times.

Vorige maand brosten leerlingen van overal ter wereld om mee te doen met de Climate Strikes. Van alle leeftijden waren ze, kinderen die marcheerden, zongen en scandeerden en bordjes met slogans meedroegen als “Jij zal sterven van ouderdom, ik zal doodgaan aan klimaatverandering”. Dit soort lugubere, donkere boodschappen onderstrepen hoe ongerust veel jongeren zijn over de klimaatverandering.

Jillian Mock

Klimaatverandering en angst voor de daarmee samengaande natuurrampen kunnen inderdaad zwaar wegen op de mentale gezondheid van jongeren, zo blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Psychologische Vereniging (American Psychological Association) van 2017. Depressie en angstgevoelens zijn de meest voorkomende klachten, met name bij kinderen en jongeren.

Meer dan 7 op 10 kinderen en jongeren gaven in een opiniepeiling van The Washington Post en de Kaiser Family Stichting aan dat hun generatie te lijden zal krijgen onder de klimaatverandering. Onder hen zowel jongeren van democratische als republikeinse signatuur.

Om die druk op de jongeren op te vangen, is het heel belangrijk dat ouders en grootouders over die angsten praten met kinderen en jongeren, best op een rustig moment. Vraag hen bijvoorbeeld wat ze zoal hebben gezien, gehoord, geleerd over klimaatverandering en hoe ze zich daarbij voelen, zo adviseert Dr. Lise Van Susteren, psychiater in Washington en stichter van de Klimaatpsychiatrie Alliantie. Irrationele angsten kan je vriendelijk corrigeren, maar angst negeren is geen goed idee. Dat geeft kinderen het gevoel dat volwassenen niet eerlijk zijn tegenover hen. “Praat over het probleem en ga dan richting oplossing,” aldus Dr. Van Susteren.

“Vertel over mensen en organisaties die aan klimaatoplossingen werken,” adviseert ook Maria Ojala, psychologe aan de Orebro Universiteit in Zweden. Het beste is om oplossingen te zoeken in de persoonlijke context. Heb het bijvoorbeeld over de stappen die je al hebt genomen om de ecologische voetafdruk van het gezin te verkleinen en bespreek samen nieuwe ideeën. Actie ondernemen is altijd een perfect tegengif tegen angst, aldus ook Van Susteren. Moedig kinderen aan om met leeftijdsgenoten actie te ondernemen, op school, met de jeugdbeweging, in een lokale organisatie. Collectieve actie heeft vele mentale gezondheidsvoordelen, weet Dr. Ojala. Wij zijn nu eenmaal sociale wezens en voor ons welbevinden is het heel goed om met anderen in een groep samen te werken.

Of daarmee alle angst verdwijnt, is niet gegarandeerd, maar bedoeling is wel om op een constructieve manier te leren omgaan met angsten en hopeloze gevoelens. En daar komt bij dat woorden wekken, maar voorbeelden strekken! Kinderen en jongeren kijken ook wat je doet!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .