Raymonda Verdyck

Raymonda Verdyck

Raymonda Verdyck is nu ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. We kennen haar als de afgevaardigd bestuurder van het GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). Ze studeerde moraalwetenschappen en stond (en staat) als leraar, ambtenaar en leidinggevende open voor de noden van jongeren en hun talenten, hun diversiteit, hun ontwikkeling, hun toekomst.

Actief pluralisme en veranderingsbereidheid: de stap naar de Grootouders is dan niet groot. Dit is haar motivatietekst:

Als hoofd van het GO! onderwijs zie ik bouwen aan een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen als een belangrijke missie. Dat heeft me ertoe aangespoord om samen met onze scholen sterk in te zetten op het bieden van kansen aan alle jongeren, hen te vormen tot actieve burgers die maatschappelijk betrokken zijn. Voorspellen hoe de toekomst eruitziet kunnen we niet, we kunnen onze jonge mensen wel leren dat zij een impact hebben op de anderen en op hun omgeving en dat ze zo op hun beurt niet alleen het heden maar ook de toekomst van de volgende generaties mee beïnvloeden. Ik was dan ook erg trots op onze jongeren die actief en duidelijk hun stem lieten horen voor het klimaat.

We sensibiliseren jonge mensen rond thema’s als diversiteit en klimaat en we bieden hen tegelijkertijd via kwaliteitsvol onderwijs de handvaten die hen in staat stellen om hun eigen toekomst vorm te geven. Ook in mijn persoonlijk leven draag ik deze waarden hoog in het vaandel, toon ik respect en betrokkenheid, draag ik zorg voor de ander en de omgeving.

Zo werken we allemaal mee aan een open samenleving en een leefbare toekomst.

Het ambassadeurschap voor Grootouders voor het Klimaat sluit dan ook naadloos aan bij mijn engagementen voor het GO! en voor de toekomst van onze (klein)kinderen.

Welkom, Raymonda Verdyck!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .