Saffierstraat

Saffierstraat strijdt voor behoud van 2,4 ha waardevol groen

De idee om de fietsostrade F11 tussen Antwerpen en Lier door te trekken vanaf de Vosstraat in Mortsel tot aan het ringfietspad van Antwerpen, langs de Saffierstraat op een nog aan te leggen verhoogde berm van 1,5 km lang naast de spoorweg, is al jaren oud. Rap rap met de fiets van stad naar stad, zo komt er plaats op de autobanen zodat de auto’s daar ook weer rap rap kunnen rijden. Dat is nog steeds het adagium van het huidige provincie- en stadsbestuur.

Daarvoor wordt wel 2,4 ha waardevol groen van de kaart geveegd, waarvan een groot deel definitief! De 72 majestueuze 80 jaar oude straatbomen zouden wel blijven staan, zegt en schrijft het bestuur. Maar een groot deel van de wortels zullen deels onder de nieuwe berm bedolven worden en de nodige werken, o.a. aanvoer van 45000 m³ grond – equivalent van 2500 vrachtwagens – zullen onvermijdelijk ook hun sporen nalaten waardoor ook deze bomen gedoemd zijn om voortijdig te sterven.

En dat terwijl we inmiddels stilaan beseffen dat elke stukje groen en elke grote boom zou moeten gekoesterd worden. Voortschrijdend inzicht noemt men dat. Bovendien is de fietsersbond geen vragende partij en gaat die akkoord met het BAF11-Groenenhoek-comité dat er wel degelijk een Beter Alternatief te bedenken valt voor dit stukje van de Fietsostrade F11, bv door van de Saffierstraat een fietsstraat te maken.

Het wordt dus dringend tijd om de overheid duidelijk te maken dat Business As Usual geen optie meer is, maar dat gezocht moet worden naar alternatieven die dit waardevolle groen van de ‘Groenenhoek’ – die binnenkort zijn 100e verjaardag viert – respecteren en behouden !

Daarom willen we met GvK het BAF11-Groenenhoek comité ten volle steunen in hun strijd. De gele affiches met de omgevingsvergunningsaanvraag zijn er nog niet. Er kan dus wel degelijk nog bezwaar ingediend worden. Je kan alle info vinden op:

https://www.facebook.com/BAFgroenenhoek/

https://www.baf11groenenhoek.be/

Zo zou het kunnen worden in het alternatieve voorstel van BAF11-Groenenhoek, een groep buurtbewoners die opkomt voor behoud van waardevol stadsgroen.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .