Solidariteitsactie met werknemers Ineos Phenol Woe 29 januari, 6u – 9u

Schaliegasontginning vergiftigt land, rivieren en de ondergrond waar de fracking ervan plaatsvindt. Het maakt die ondergrond  ook instabiel en veroorzaakt aardbevingen met grote schade aan huizen. Gasboringen (in Nederland) en schaliegasproductie (in Engeland en Schotland) zijn om die reden definitief gestopt. In de VS is er geen verbod wegens de intense lobbying bij de regering Trump om alle milieuvereisten te schrappen. Nu blijkt dat uit veel gaswinningsinstallaties  enorme hoeveelheden onzichtbaar methaangas ontsnapt. Dat gas veroorzaakt de zogenaamd onverklaarbare sterke toename van methaan in de atmosfeer. Een onderzoeksploeg van Cornell University en de New York Times overvloog met speciale camera’s een groot gaswinningsgebied in Texas en filmde enorme wolken van dat ontsnappend broeikas. Ook met de arbeidsvoorwaarden bij de productie van schaliegas in de VS rammelt het aan alle kanten.

Toch zou precies dat schaliegas uit Texas en Pennsylvania worden verscheept naar de Antwerpse haven om daar verwerkt te worden in “de meest energie-efficiënte ethaankraker in Europa” die Ineos daar zou willen bouwen. Alsof dat de milieu- en klimaatschade van fracking zou compenseren. De installatie van Ineos zou trouwens tot 8% extra uitstoot aan CO2 leiden, d.w.z. de uitstoot van 150.000 Belgen.


Meer weten over de nefaste milieu-effecten van schaliegas en plastic? Lees dit artikel van Tine Hens in MO*. Geen wonder dat sommige klimaatwetenschappers (o.a. Howarth) ervoor pleiten om bij wijze van quick win, die bovendien de opwarming van de aarde onder de 2°C zou kunnen houden, resoluut te stoppen met schaliegas te produceren.

Lees ook deze column van Geert Noels in De Tijd.


Duurzaam is het Ineosproject dus allerminst. Het is bovendien steeds meer een risico-investering. Het project kan sneuvelen door de strengere Europese milieu- en klimaatwetgeving dan in de VS. De aanvoer van schaliegas is bovendien niet gegarandeerd. Op dit moment sneuvelen vele schaliegasbedrijven in de VS al door de lage olieprijs én door het tekort aan personeel. Ook in Antwerpen zijn de jobs jobs jobs allesbehalve gegarandeerd. Drie miljard euro investering levert amper 400 – onzekere – jobs op. Van duurzame jobcreatie is dus geen sprake.


Om deze redenen organiseert een  coalitie van klimaat- en milieuorganisaties, de sociale beweging en mensen- en dierenrechtenorganisaties een grote solidariteitsactie in de haven van Antwerpen. Op woensdag 29 januari, van 6u tot 9u, vervoegen zij het stakerspiket van de werknemers van Ineos Phenol in de Antwerpse haven. Zij steunen de staking die intussen meer dan twee weken aan de gang is, en pleiten samen met arbeiders en vakbonden voor “veilige, zekere en duurzame jobs in een sociaal rechtvaardige haven van de toekomst”. Ze willen niet alleen aan Ineos maar ook aan lokale en regionale beleidsmakers tonen dat klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn!

Wie mee wenst te doen aan de actie kan in het evenement op facebook een link vinden om zich in te schrijven en om eventueel gebruik te maken van vervoer. Vooral carpoolen is een optie. Dit is de link naar het evenement: https://www.facebook.com/events/185244862859416/

Meer op deze facebookaccount

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .