bloesem

Investeer massaal in sociaal-rechtvaardig klimaatbeleid

Grootouders voor het Klimaat roept, samen met 15 andere organisaties uit de sociale sector en milieu- en klimaatbewegingen, op tot een Marshallplan met massale investeringen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit op een sociaal-rechtvaardige manier.

De volledige oproep kunt u hier lezen.

Het is hoog tijd dat we op alle fronten werk maken van de duurzaamheidstransitie. Er is nood aan ingrijpende maatregelen waarvan iedereen beter wordt. We vragen de overheid nu belangrijke nieuwe energie- en klimaatmaatregelen te nemen.

Dat onze energievoorziening door elkaar wordt geschud door de oorlog in Oekraïne is meer dan een (uitermate tragische) aanleiding. De gebeurtenissen leggen ook onze energie-afhankelijkheid bloot. Die kan beter, daar is iedereen het over eens. Laat het dan ook meteen véél beter worden. In één moeite kunnen we onze klimaatdoelstellingen (zoals broeikasgassen halveren tegen 2030) een veel betere kans op slagen geven, we kunnen het openbaar vervoer performant maken, de circulaire economie kan een boost krijgen.

De oproep vraagt ook dat de federale en gewestelijke niveaus samen aan de kar trekken en dat we de sociale dimensie van de crisis onder ogen zien. De automatische loonindexering zal niet alles opvangen. Bijvoorbeeld moeten we sociale uitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens.

In deze acute geopolitieke, sociale en ecologische crisistijden wordt de omvang van de systeemcrisis almaar nadrukkelijker zichtbaar. Gelukkig komen er ook meer kansen om er iets aan te doen. Hopelijk willen de beleidsmakers over hun eigen schaduw springen.


Illustratie bovenaan: © Artyom Kulikov; free via Unsplash (bewerkt)

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .