GvK-RegioTielt foto pers_1609

Ook in Regio-Tielt Grootouders voor het Klimaat

Dinsdagavond 26 september 2023, centrum Tielt. Zowat 40 aanwezigen vullen zaal Vossenhol van het CC Gildhof voor een stevig avondprogramma van de nieuwe Grootouders-afdeling Regio Tielt. Wim Vanseveren, Tieltenaar en bekend in de brede Vlaamse cultuursector, stelt op zijn minzame manier de sprekers voor.

Marc Cabus mocht een overzicht geven van wat Grootouders in Vlaanderen betekenen, hoe ze werken en wat hen stimuleert. Hij stelde ook het boek De tijd dringt – Brieven van Grootouders voor het Klimaat voor.

GvK-ambassadeur Chris Dutry, een van de 69 briefschrijvers van het boek, vertelde over zijn inspiratie voor zijn brief en de motivatie voor zijn ambassadeurschap, en over zijn ervaringen bij inheemse volkeren van het mondiale Zuiden (waar we het ijzige Hoge Canadese Noorden bij mogen rekenen, bekend van zijn bosbranden).

Low-impactman Steven Vromman, een streekgenoot die zijn jeugd in de regio Tielt doorbracht, pakte het publiek in met zijn ludieke, maar toch to the point voorstelling van wat de klimaatverandering betekent en hoe we hoop kunnen blijven koesteren.

Frans Thoen, een van de mede-oprichters van de GvK-regio Tielt, stelde de doelstellingen voor waarmee de lokale groep wil starten:

  • Specifiek voor onze regio Tielt willen we dat de uitbreiding van Industriepark Noord CO2-neutraal wordt
  • De verkiezingen die er volgend jaar aankomen zijn een geschikt moment om te zien welke partijen en politici dit werkelijk realiseren en in hun verkiezingsprogramma opnemen
  • Met een actie rond het investeringsbeleid van banken willen we onze spaarcenten inzetten voor de toekomst van onze kleinkinderen en enkel toevertrouwen aan banken die uitsluitend investeren in duurzame bedrijven

De avond werd gezellig afgerond aan de bar, waar een selectie boeken uit de bibliotheek van Tielt over de klimaatproblematiek ter inzage lagen, en behalve een drankje, ook het boek De Tijd dringt en de boeken van Steven Vromman (Hoop en Amor Mundi) konden aangekocht worden.

Het is hartverwarmend te zien hoe mensen in heel Vlaanderen de drang voelen om, zoals de Grootouders, actief mee te werken aan de aanpak van de systeemcrisis, en zich daartoe te verenigen. Dat kunnen kleine stapjes lijken op wereldschaal, maar ze helpen.

We wensen de afdeling Regio-Tielt veel succes met hun ambities. Je kunt hen bereiken via RegioTielt@grootoudersvoorhetklimaat.be


illustratie: Frans Thoen, Henk Ide en Herman Duprez poseren voor de GvK-spandoek (eigen foto)

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .