Stefaan Marysse

Stefaan Marysse

Stefaan Marysse is nu Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Hij is emeritus aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de Universiteit Antwerpen, met veel ervaring in Afrika, in het bijzonder het gebied van de Grote Meren.

Dit is zijn motivatie om onze ambassadeur te worden:

Bij de ervaring van het goede leven hoort zeker het geluk een schakel te kunnen zijn in het doorgeven aan volgende generaties. Daarbij weet je dat de vorige schakel anders is dan de jouwe en de volgende ook zijn eigen vorm heeft maar met de hoop dat er verbinding is. Waar wereldwijd onrecht en ongelijkheid het sociale vraagstuk bij uitstek van onze generatie was en we ook iets te halfslachtig de consumptiemaatschappij op de korrel namen, sijpelde te langzaam de hoogdringendheid van het klimaatvraagstuk door. De discussie was op gang getrokken door E.J. Mishan in De welvaart wordt duur betaald (1967) en de Club van Rome wees op de grenzen aan de groei in 1972, maar de ontkenners en vooral de wereldwijde economische belangen waren nog te sterk.

Dat de huidige jeugdige generatie het thema zo prominent op de agenda heeft gezet is haar geweldige verdienste. Daar kunnen we als grootouders alleen maar achter staan. De omslag naar een duurzame wereld moet nu nog de gevestigde gewoontes en belangen kunnen ombuigen en daar zal iedere steun voor nodig zijn. Door de wereld een klimaatgeweten te schoppen hebben de jongere generaties de verbinding van het leven nieuwe hoop gegeven.

Welkom, Stefaan Marysse!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .