(c) Mona Van Den Berg

Stella Nyanchama Okemwa

We stellen u graag onze Ambassadeur Stella Nyanchama Okemwa voor. Zij is het best bekend van Hand in Hand vzw, de socio-culturele organisatie die strijdt tegen racisme en discriminatie in onze samenleving. Ze omschrijft zichzelf als panafrikaan, afro-feminist en dekolonialiseringsdeskundige.

Stella Nyanchama Okemwa is een Keniaan met de Belgische nationaliteit, die al meer dan 27 jaar in België woont. Ze behaalde twee masterdiploma’s in onderwijs en in sociale & culturele antropologie, respectievelijk aan de VU Brussel en de KU Leuven. Haar antropologisch onderzoek en veldwerk in Kenia was vooral gericht op thema’s als genderrelaties, man/vrouw-machtsverhoudingen, leiderschapsgezag en geweld.

Zij heeft een ruime ervaring in diverse domeinen: jobcoaching, rekrutering en plaatsing van nieuwkomers en de implementatie van het huidige Europese Asiel- en Migratiebeleid, gelijke rechten…

Privé zet Stella Nyanchama Okemwa zich in met vrijwilligerswerk bij veel organisaties. Ze is ook bestuurslid van o.m. Africa Diaspora Network Europe (ADNE) en European Network for People of African Descent (ENPAD).

Haar engagement voor Grootouders voor het Klimaat beschrijft ze als volgt.

In de nasleep van de Corona-pandemie wordt de wereld geconfronteerd met een ongekende combinatie van maatschappelijke en klimatologische crises die dringend om aandacht vragen. De klimaatverandering heeft gevolgen voor de menselijke gezondheid in het algemeen, en in het bijzonder voor de gezondheid van de mensen die te kampen hebben met onderliggende sociaal-economische omstandigheden, zoals ouderen of mensen met psychische problemen; mensen die verarmd zijn, dakloos of verslaafd aan drugsmisbruik; migranten/asielzoekers/vluchtelingen; mensen zonder papieren… Allemaal mensen die worstelen om te overleven met beperkte middelen, slechte huisvesting, beperkte toegang tot sociale basisvoorzieningen.

Het baart me grote zorgen dat de ontkenning van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering in sommige kringen van de politiek, de media en de maatschappij nog steeds tractie lijkt te hebben. De onderliggende cultuur van geatomiseerde individuen die geobsedeerd zijn door rijkdom en macht heeft de weg vrijgemaakt voor de vernietiging van onze leefomgeving en van onszelf. Bovendien hebben mensen met macht en financiële invloed lang de voorkeur gegeven aan liefdadigheid boven solidariteit. Onder het deugdzame mom van liefdadigheid kunnen de rijken en machtigen “oppervlakkig uitstel” verlenen, zonder zich betrokken te voelen bij of verantwoordelijk te zijn voor de systemen die armoede en ongelijkheid veroorzaken.

Als doorgewinterde activist wil ik trots deel uitmaken van een beweging die vele sociale voordelen voor alle mensen helpt realiseren: toegankelijke gezondheidszorg, sociale zekerheid, openbaar onderwijs, betere werkomstandigheden enz. Helaas worden deze verworvenheden door de dominante polariserende politieke paradigma’s op dit moment geleidelijk aan uitgehold. Toch weten we wat we kunnen bereiken door ons in te zetten voor een coherente sociale ethiek van gedeelde verantwoordelijkheden en wederzijdse doelen. Het is bij gebrek aan dit solidariteitsprincipe dat rijken en machtigen zich altijd zullen afvragen waarom ze moeten ‘geven’ aan degenen die hen “onverdienstelijk” vinden en die zich verzetten tegen de gedachte dat ze hun eerlijke deel moeten betalen in de vorm van belastingen.

Het is aan ons om te pleiten voor een verandering in de politieke ongelijkheid van de macht om zo de weg te effenen voor een meer solidaire samenleving. Een samenleving die niet alleen de middelen herverdeelt onder de “begunstigden”, maar die ook de controle over de productie, de toewijzing en het beheer van die middelen democratiseert. Een solidaire samenleving die niet alleen een cultuur van gedeelde lasten bevordert, maar zich ook inzet voor een rechtvaardiger verdeling van de lusten.

Het is absoluut noodzakelijk dat we een fundamenteel vernieuwende benadering kiezen voor onze wederzijdse inspanningen om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Ik denk dat dit kan worden bereikt in co-creatieve solidariteit, omdat we samen een reeks acties kunnen ondernemen die van invloed zijn op duurzame klimaatverandering. Ik geloof ook dat we in co-creatie goed toegerust kunnen zijn om te pleiten voor een ethiek van intergenerationele inzet voor klimaatverandering.

Als moeder van vier kinderen, van wie er een de vader is van mijn kleindochter, maak ik me zorgen over hun toekomst en die van onze planeet. Het bedroeft me dat ze niet kunnen genieten van de vele deugden van de natuur waar ik als kind van genoten heb. Het verontrust me dat het ‘nieuwe normale’ dat zij gedoemd zijn te erven – op zoveel manieren – minder veilig en minder voedzaam kan zijn voor hun lichaam, geest en ziel. En het baart me zorgen dat politici en multinationals zo ongelooflijk kortzichtig zijn en verstoken van een diep besef van wat er echt toe doet.

Wie zoals ik de urgentie voelt om de klimaatcrisis aan te pakken, beseft dat het tijd is om serieus de verantwoordelijkheid te nemen voor de puinhoop die we hebben gemaakt. De gevolgen van de klimaatverandering doen zich nu voor! Dit is niet alleen duur, maar ook schadelijk voor ons welzijn. We moeten deze betreurenswaardige situatie ombuigen door middel van mitigatie – niet alleen aanpassing en laisser-faire. We dienen zelfverzekerd meer te doen dan ons lijdzaam aan te passen aan een planeet in staat van wanorde! Daarvoor moeten we persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen en politieke actie ondernemen. Als ieder van ons iets doet, is er misschien reden tot hoop voor de toekomst van onze kinderen.

Veel jongeren hebben de indruk dat er niet echt ‘met hen wordt gesproken’, maar eerder dat ze worden ‘aangesproken’. Ze hebben het gevoel dat hun participatie tot doel heeft hen het zwijgen op te leggen, of hen te negeren, in plaats van een echte oefening in overleg en inclusie te zijn. Succesvolle betrokkenheid en passende inclusie vereisen een niveau van vertrouwen en open communicatie.

Samen staan we aan de kant van onze kinderen en kleinkinderen die op dit moment bezig zijn met burgerlijke ongehoorzaamheid om hun eisen voor een groene toekomst te laten horen. Hun inzet verdient onze steun, want we zullen niet tolereren dat onze kinderen en kleinkinderen beledigd, gekleineerd en bedreigd worden voor hun overtuigingen. Hun toekomst is immers ook onze nalatenschap voor hen!

Stella Nyanchama Okemwa

Hartelijk welkom, Stella Nyanchama Okemwa


Foto: © Mona Van Den Berg

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .