foto AVAAZ CC

Stem nu voor het EU wetsvoorstel dat bossen redt

Geen producten meer die gelinkt zijn aan ontbossing!

Elke seconde worden wereldwijd 476 bomen omgehakt of in brand gestoken, samen 15 miljard bomen per jaar. Ze maken plaats voor vee en veevoeder, palmolie en sojabonen. Of voor fris ogende en betaalbare meubelen van een bekend merk. Tien jaar geleden was ontbossing al een ernstig probleem; nu gaat het om een noodsituatie. Bossen leveren zuurstof, beschermen het klimaat en huisvesten 80% van alle landdieren. Toch worden ze nog steeds massaal gekapt. Gecertificeerd duurzaam bosbeheer is wereldwijd nog maar een minuscule niche.

Daarom overweegt de Europese Commissie een wetsvoorstel dat producten – zoals vlees of palmolie – verbiedt, als die gelinkt zijn aan ontbossing. Over dat voorstel dat bomen redt loopt momenteel een openbare raadpleging. Avaaz en andere actiegroepen roepen op om de petitie te tekenen die de invoering van deze wet vraagt. Ze willen het liefst een vloedgolf van steun voor een zo sterk mogelijk verbod op alle producten die gelinkt worden aan ontbossing en natuurschade! Doe daarom mee met deze officiële openbare raadpleging en steun de wet die onze bossen kan redden!

Ravottersbos Zottegem – foto Climaxi

Om klimaatneutraal te kunnen zijn tegen 2050 moeten we ook onze eigen bomen koesteren en redden!

Het probleem is dat in Vlaanderen circa 70.000 al lang gekapte bomen en bossen nog steeds op ‘compensatie’ wachten in landbouwgebied, waar nieuwe aanplanten niet welkom zijn. Intussen blijft het kapvergunningen regenen. Zowel bosbeheerders als houthandelaren beseffen onvoldoende dat elke boom er toe doet om alvast tot 2050 CO2 te capteren en zo de nuluitstoot mee te realiseren. Het compensatiesysteem voor gekapte bomen werkt, anders gezegd, niet of – sowieso – veel te traag. Schroom om te kappen is er intussen niet.

In West-Vlaanderen richtten Christophe Depamelaere en Ivan De Clerck daarom vorig jaar de vzw Bescherming Bomen en Natuur (BB&N) op, die zich via juridische weg al heeft verzet tegen de kap van duizenden bomen, onder meer door ANB en Natuurpunt. 15.000 bomen in totaal konden ze al redden. Voor het Ravottersbos in Zottegem kwam ook minister Demir zelf tussen om de dubieuze kapvergunning voor dit bos – nog afgeleverd door het kabinet Schauvliege  – weer in te trekken. Ook daar groeit dus het besef dat kappen ‘as usual’ niet meer vanzelfsprekend is, willen we de klimaatdoelstellingen halen.

Een behoorlijk complex dossier dus, waarover we eerdaags nog hopen te publiceren.

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .