EU-fairosene_169

Steun Europees burgerinitiatief kerosinetaks

Beste grootouders en sympathisanten

Wij steunen dit initiatief. U toch ook!

Het gaat om een Europees initiatief dat loopt tot 10 mei 2020, een petitie om de belastingvrijstelling op kerosine op te heffen. Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig en die zijn er nog niet!

De initiatiefnemers vragen de Europese Commissie een voorstel in te dienen tot invoering van een belasting op vliegtuigbrandstof (kerosine). Met een burgerinitiatief als dit tonen de Europese burgers dat er een draagvlak is voor deze maatregel.

Hun motivering: De luchtvaartsector geniet belastingvoordelen, hoewel het een van de snelst groeiende bronnen van broeikasgasemissies is.
Terwijl groenere alternatieven voor de luchtvaart ook in Europa nog fors worden belast, geniet de luchtvaartsector van een groot concurrentieel voordeel. Omdat vliegtuigbrandstof nog steeds onbelast is in Europa en de lidstaten geen btw heffen op vliegtickets, wordt vliegen steeds aantrekkelijker, hoewel het de meest koolstofintensieve wijze van vervoer is. Dat is niet rechtvaardig en uiteraard barslecht voor het klimaat.

Door kerosine te belasten zou de EU haar financiering van groenere mobiliteit flink kunnen opvoeren, wat noodzakelijk is aangezien vervoer de snelst groeiende bron van broeikasgasemissies vormt.

Klik hier voor meer info over het initiatief.

Hier vind je de petitie zelf. Laat je niet afschrikken door enig invulwerk. De initiatiefnemers moeten kunnen aantonen dat reële Europese burgers het initiatief steunen. Dat gebeurt uiteraard met volle respect voor de Europese GDGR-regelgeving voor de bescherming van de privacy.

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .