2 DSC04064 BDW Ratcliffe AABB

Stop Ineos blabla. Investeer in industriële transitie!

Op 20 juli gaf de Raad voor Vergunningenbetwistingen de Vlaamse Regering een ferme veeg uit de pan omdat ze ‘routinematig en achteloos’ had besloten dat Ineos Project One geen significante milieueffecten door extra stikstofdepositie zou veroorzaken. Niet over de grens en niet bij ons. Natuurlijk had Ineos in zijn vergunningsdossier voorzichtig toegegeven dat er een streepje stikstofdepositie zou zijn, maar de toename zou verwaarloosbaar klein zijn, te klein om ze in rekening te brengen. De framing van Ineos Project One als state of the art paradepaard ging er bij de Vlaamse Regering hoe dan ook in als zoete koek.  

Sterker. Het vergunningsdossier liet verstaan dat mocht Ratcliffe erin slagen alle concurrentie inclusief hun uitstoot in de haven op te doeken, gamechanger Ineos hiermee een beduidende CO2-reductie zou kunnen realiseren. Dat Sir Jim inmiddels de geplande CO2-afvang en stockage in onderzeese boorputten had geschrapt, veranderde die framing blijkbaar niet. Laat dus de vergunningen maar komen en ook die riante waarborg van een half miljard euro belastinggeld voor het geval het prestigeproject onverhoopt toch zou struikelen. Dat was de boodschap. Op 27 maart 2023 kreeg CEO Jim Ratcliffe in de Antwerpse Stadsschouwburg een passende ontvangst door VOKA en het verzamelde crème de la crème van Port of Antwerp én het Antwerps stadsbestuur. Vergunning én waarborg lagen klaar! Dé investering in de toekomst leek een feit, de bezwaren ertegen een formaliteit. Op het plein buiten kreeg Ratcliffes alter ego intussen de greenwashing ‘Con of the Year Award’. Sir Jim vroeg zich bij die gelegenheid luidop af of die demonstranten daarbuiten dan ‘in grotten wilden wonen’, wellicht zijn framing van kritische burgers en wetenschappers en van ieder die hem een strobreed in de weg legt.

Maar helaas voor Sir Jim diende niet alleen de provincie Noord-Holland maar ook de provincie Zeeland bezwaar in tegen de te verwachten stikstofdepositie. Ook wacht hem nog de uitspraak ten gronde, d.w.z. die over de impact van het volledige – helaas volledig fossiele – Ineos-project. Over het gebruik van ethaan, afkomstig van fracking, als grondstof bijvoorbeeld. Die frackingtechniek veroorzaakt niet alleen aardbevingen en dode rivieren, bij de opslag en het vervoer komen ook nog eens gigantische hoeveelheden methaan vrij. Van die methaanuitstoot moeten we wereldwijd zeer dringend af. Methaan is immers een 30 tot 70 maal zo sterk broeikasgas als CO2. In plaats van de weg van de transitie te kiezen, koos Jim Ratcliffe dus resoluut voor ‘good old fossil’. Voor nog 30 of zelfs 50 jaar. Bovendien is het steeds Ratcliffes ambitie geweest om mega-hoeveelheden wegwerpplastics te maken, die zo goedkoop zijn dat recyclage van plastic daar nooit tegen kan concurreren.

Wat bezielt een regering om met zo’n CEO in zee te gaan? Hoe kan een overheid zo ziende blind zijn?!

Voor de Grootouders voor het Klimaat is het overduidelijk dat Ineos Project One een project is uit het verleden, een desastreus project dat niet één euro belastinggeld verdient.  Laten wij uitsluitend in de toekomst investeren en dus in de transitie. Die verdient wél alle steun!

Die transitie is overigens volop bezig, op kleine en grote schaal. Zware industrie die op groene waterstof wil gaan draaien (Arcelor Mittal), de technologie daarvoor ontwikkelt (Bekaert) of een elektrische transitie op gang brengt (BASF), een bedrijf dat bakstenen ontwikkelt die CO2 opslorpen (Orbix), een ander dat duurzame cement ontwikkelt (Supermex) of isolatie voor huizen op basis van gras (Gramitherm). Noem maar op. Daarin moeten we investeren! Niet in desastreuze en achterhaalde technologie!

De haven van Rotterdam stuurde Ratcliffe al wandelen met zijn fossiel project. Rotterdam investeert in de toekomst. Vlaanderen vooralsnog in het verleden. Hoog tijd om die dwaling recht te zetten en resoluut het roer om te gooien! Vlaanderen, investeer eindelijk voluit in de transitie! Onze kinderen en kleinkinderen rekenen op een echte gamechanger!   

Verder lezen

Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning

De klokt tikt: Vlaamse regering heeft zes maanden tijd om miljardenproject Ineos te redden

Hoe de Vlaamse regering haar nek steeds verder uitsteekt voor Ineos

De miljardair vraagt, dus de regering zal draaien

En daar gaat ons belastinggeld …  

Vroeger was het hier levendig. Nu wordt het elk jaar wat stiller.

DM, 29/07/2023, Remco Van Hauwermeiren, Annick Vanisterbecq, Frank Vanaerschot, Aan het Ineos-debacle hangt een molensteen van 500 miljoen euro.

DeWereldMorgen, Hoe “groen” is de ethaankraker in Antwerpen echt?

Zes alarmbellen bij Ineos Project One

De ondraaglijke kost van wegwerpplastics

Eerdere artikels over het Ineos-dossier op deze website vindt u via deze link.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .