Grootouders voor het Klimaat vzw

Hoe werken wij?

Ook een organisch gegroeide beweging als
Grootouders voor het Klimaat heeft structuur nodig

Grootouders voor het Klimaat is een beweging die in de prille dagen van 2019 ontstond toen actieve ouderen elkaar troffen tijdens de klimaatmarsen. Zij realiseerden zich dat hun generatie de jongeren moet steunen in hun eis voor een beter klimaatbeleid. Het stichtingscolloquium van 25 januari 2019 werd de start van een beweging die uitgroeide tot een hechte groep mensen uit diverse kringen, met een arsenaal aan expertise, vaardigheden en inzichten, met een open geest, complementaire ideeën en vooral verbonden door hun engagement om de klimaatverstoring ernstig te nemen.

Die interne cultuur kreeg geleidelijk ook enige structuur die nodig is om concrete actie en sensibilisering te ondersteunen. Op deze pagina verduidelijken we die structuur zoals ze nu functioneert, ook al evolueert ze voortdurend, zeker in deze moeilijke tijden.

Open bestuur

Uit ons stichtingscolloquium van 2019 en uit onze acties groeide organisch een Open Bestuur. Op het Open Bestuur is iedereen welkom die het Manifest van de Grootouders onderschrijft, zich herkent in de tekst Wie zijn we? en wil meewerken aan de ontwikkeling van onze vereniging. Het Open Bestuur komt in principe samen op de eerste vrijdag van de maand van 10 tot 17 uur. De voormiddag besteden we aan vorming, dikwijls met een externe spreker. In de namiddag bespreken we de ontwikkeling van onze organisatie.

We houden de vergaderingen afwisselend in Brussel en in Antwerpen, meestal met een 25-tal mensen, allemaal vrijwilligers.

Het open bestuur wordt geleid door de co-voorzitters: Bernard Hubeau, gewezen hoogleraar en Hugo Van Dienderen, gewezen VRT-journalist en gewezen volksvertegenwoordiger.

Tijdens de Coronacrisis hebben we een kleinere kern samengesteld die op videovergaderingen de algemene lijn bewaakt.

Meer info: info@grootoudersvoorhetklimaat.be

VZW

Op 31 augustus 2020 werd Grootouders voor het Klimaat een vzw met ondernemingsnummer 0753.407.116 . De officiële gegevens vindt u hier. Het adres van de vzw staat onderaan elke pagina van deze website.

Communicatie

Op onze website publiceren we, behalve informatie over onze beweging, ook relevante artikels over de klimaatproblematiek: achtergrondartikelen, klimaatactualiteit en opinies, statements van onze ambassadeurs en een agenda met klimaatgebonden activiteiten.

De website wordt gevoed door een groepje redacteurs onder leiding van Marleen De Vry. Je kunt haar en de redactie bereiken via redactie@grootoudersvoorhetklimaat.be.

Ook op onze levendige Facebookpagina kun je terecht voor de actualiteit van de klimaatverstoring: GrootoudersvoorhetKlimaatBe. We hebben al meer dan 8000 volgers.

In de coronaperiode zijn we gestart met een extra pagina, waar we vooral via foto’s onze zorg voor onze kleinkinderen illustreren: Grandparents4grandchildren.

Op Instagram publiceren we vooral afbeeldingen. Volg ons op Grootouders voor het klimaat.

Onze Twitteraccount volgt de klimaatactualiteit op de voet: Grootouders_vKB.

We hebben ook ons eigen YouTubekanaal: Grootouders voor het Klimaat – België

Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze wekelijkse nieuwsbrief, dan kun je dat hier doen. Je krijgt elke week een overzicht van de belangrijkste klimaatactualiteit. Soms sturen we een flashbericht om op te roepen tot acties en manifestaties.

Koen Platevoet coördineert het geheel van onze communicatie, ook naar de reguliere media. Je kunt hem bereiken via pers@grootoudersvoorhetklimaat.be

Straatmanifestaties en acties

We hopen dat we onze witte hesjes-met-logo die we op manifestaties en acties dragen, gauw weer uit de kast kunnen halen. Tot zolang leggen we ons vooral toe op informeren en sensibiliseren. We steunen acties van vele organisaties, ngo’s en actiegroepen en bereiden ook postcoronaklimaatactiviteiten voor.

Je ideeën zijn welkom via info@grootoudersvoorhetklimaat.be . Een wit hesje kun je je altijd (heel goedkoop) aanschaffen via bestelling@grootoudersvoorhetklimaat.be

Overleg met andere groeperingen

We onderhouden nauwe relaties met relevante klimaatbewegingen en hebben goede contacten met seniorenorganisaties. Formele contacten worden gecoördineerd door de co-voorzitters Bernard Hubeau en Hugo Van Dienderen, en de communicatieverantwoordelijke Koen Platevoet, maar er is natuurlijk ook kruisbestuiving door individuele Grootouders.

Presentaties

Een werkgroep van de Grootouders heeft voor groepen suggesties uitgewerkt voor klimaatactiviteiten. Ze werden in een presentatie gegoten die we graag gebruiken om in dialoog te gaan, dikwijls voor onze leeftijdsgroep, een wat ouder publiek dus. Zodra het mogelijk is, zullen we deze activiteiten hervatten. Hier vind je meer uitleg. Wil je een klimaatactiviteit opzetten met vrienden, met je vereniging…, stuur dan een mailtje naar presentaties@grootoudersvoorhetklimaat.be

Afdelingen

Er zijn al enkele regionale Grootouderafdelingen actief met een eigen werking. Zij organiseren acties in eigen regio of op gemeentelijk niveau, en ze zijn daar vaak zeer creatief in. Ze versturen ook occasioneel een nieuwsbrief voor hun eigen regio. Sommige afdelingen zitten nog in de opstartfase (Antwerpen, Mechelen en de regio’s Brugge en Gent).

Je kunt gerust contact opnemen:
Limburg: Limburg@grootoudersvoorhetklimaat.be en op facebook: Grootouders voor het Klimaat Limburg
De Kempen: Kempen@grootoudersvoorhetklimaat.be
Vlaams-Brabant: Vlaams-Brabant@grootoudersvoorhetklimaat.be
Regio Gent: RegioGent@grootoudersvoorhetklimaat.be
Regio Brugge: RegioBrugge@grootoudersvoorhetklimaat.be