Jan Vranken

Jan Vranken

Jan Vranken, GvK-ambassadeur, emeritus hoogleraar sociologie, is specialist armoede, sociale uitsluiting, ongelijkheid, migratie…
“Dat de kosten van de economische groei verhoudingsgewijs veel zwaarder op de schouders van de minst draagkrachtigen zouden terecht komen, werd steeds duidelijker tijdens mijn studiewerk”.

Els Messelis

Els Messelis

Els Messelis is de eerste gerontoloog in het rijtje GvK-ambassadeurs. Ze is bekend van haar artikels en boeken, en ze geeft vormingen die voorbereiden op het pensioen en het leven erna.
“Ook al heb ik al een dozijn boeken geschreven: eens worden ze niet meer gelezen. Alles is relatief en alles gaat voorbij. Dat kunnen we echter niet zeggen over onze planeet Aarde. Ze is te waardevol om haar als relatief te beschouwen.”

MIEKE CLYMANS

Mieke Clymans

Mieke Clymans, drijvende kracht van Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen, wordt GvK-ambassadeur.
“Ik blijf ongerust over de ongelijke impact die klimaat-en milieuveranderingen hebben op de meest kwetsbare groepen in de samenleving.”
“Hoopvol kijken naar de toekomst !”
“We mogen niet opgeven. Niet vandaag, niet morgen.”

LucMartens_169

Luc Martens

Luc Martens, voormalig CD&V-minister en burgemeester van Roeselare werd GvK-ambassadeur.
“Het Rapport van de Club van Rome scherpte mijn besef dat de milieu­problematiek geen rand­probleem was dat zijn oplossing kon vinden in ronkende verklaringen, technische ingrepen of verspreide acties – weliswaar goed­bedoeld – om ons te her­oriënteren en onze gulzig­heid te beheersen.”

Kathy Lindekens

Kathy Lindekens

GvK-ambassadeur Kathy Lindekens is bekend van radio en tv, als politica en van veel maatschappelijk relevante initiatieven.
“Onze generatie moet mee helpen omdraaien waar we in het verleden collectief gefaald hebben. We moeten dat voor onze kinderen en (toekomstige) kleinkinderen doen, maar ook voor de hele samenleving en de gezondheid van ons allen. Jongeren wijzen ons daar de weg.”