Trees De Bruyne

Trees De Bruyne

GvK-ambassadeur Trees De Bruyne is thuis in diverse domeinen van de samen­leving (media, cultuur, digitaal), maar recent werkt ze nu met kleine bio­diversiteits­projecten, geïnspireerd door voedsel­bossen.
“We krijgen onze planeet in bruikleen en moeten, zoals het een goede huurder betaamt, alles in perfecte staat achterlaten.”

PatriciaVerbauwhede_169

Patricia Verbauwhede

GvK-ambassadeur Patricia Verbauwhede is expert inheemse volkeren en biodiversiteit in Centraal- en Zuid-Amerika.
“Ik wil er mee voor zorgen dat alle schoonheid die ik mag ervaren, zo intact mogelijk blijft voor onze kleinkinderen, hun kinderen, hun kleinkinderen […] en dat de concrete verhalen uit het Zuiden hier bij ons doordringen.”