Eva_Brems (CC)_169

Eva Brems

Eva Brems, ambassadeur voor GvK, is hoogleraar aan de UGent., gespecialiseerd in mensenrechten.
“De klimaatverstoring betekent een ernstige structurele bedreiging van onze moeizaam verworven mensenrechten. De jongeren hebben ons opnieuw doen geloven dat mobilisatie en solidariteit verandering kunnen realiseren”