Ineoswillfall_169

Tekende je de Ineos-petitie nog niet? Doe het dan nu!

Terwijl de Vlaamse administratie nog druk bezig is met het tellen van de bezwaarschriften tegen Ineos Project One, blijft de petitie tegen vervuilende megaprojecten zoals dat van Ineos nog lopen. Had je deze petitie nog niet eerder ondertekend? Doe het dan nu!

Via deze link kom je terecht op de online petitie. De Nederlandstalige tekst van deze petitie luidt:

“Politici en beleidsmakers dienen zich los te wringen uit de schadelijke wurggreep van vervuilende multinationals zoals INEOS en hun invloed op het toekomstige Vlaamse milieu- en klimaatbeleid door het voorop stellen van aandeelhoudersbelangen. Wij vragen kordaat op te treden en elke milieuvergunningsaanvraag voor projecten op basis van schaliegas of andere fossiele brandstoffen op voorhand integraal af te toetsen aan de vooropgestelde, globale doelstellingen inzake klimaat en deze te weigeren indien geen zekerheid of te ‘vage’ compensatiemaatregelen voorgesteld worden. Tevens vragen wij te stoppen met Vlaams belastinggeld te gebruiken voor de subsidiëring of financiering van dergelijke projecten. Door een groen licht te geven aan INEOS voor 2 nieuwe fabrieken die ethyleen & propyleen produceren op basis van reststoffen uit schaliegas (min. 90% methaan), ketent Vlaanderen zich de komende decennia halsstarrig vast aan de meest vervuilende fossiele brand- en grondstof. De bankgarantie van de Vlaamse Overheid tot een half miljard euro voor de financiering van ‘Project One’ laat INEOS toe het Vlaams klimaatbeleid financieel te gijzelen. Strengere maatregelen zullen de reeds wankele financiële resultaten van INEOS nog verder uithollen, waardoor de Vlaamse belastingbetaler uiteindelijk zal opdraaien voor de bankschulden van INEOS!”

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .