Terug naar School 1

Terug naar school!

Op 25 september 2019 begon ook voor Klimaatgrootouders Luc Van Overloop en Lieve Van Damme een nieuw academiejaar: ze schreven zich beiden in aan de UA voor het nieuwe vak “Klimaat-veranderingen”. Voor Lieve is het hoofddoel “de opgedane kennis verwerken in onze powerpoints” en goede lezingen geven. En dat zal voor Luc ook wel zo zijn.

De eerste indrukken van Lieve?

Studeren anno 2019

Aiai! Wie studerende (klein)kinderen heeft is vertrouwd met de belangrijke rol van “Blackboard” in de studentenwereld. Voor mij is dat gloednieuw en ik moet bekennen dat ik er  schrik voor heb. Het is een intern communicatiesysteem dat je downloadt op je pc en waarop je alle informatie over en opdrachten voor je studie kan vinden. Als nieuwkomer vind ik dat een geweldig systeem, maar ik moet er nog mee leren werken. Ik vond al: de lesbladzijden van de eerste les , de powerpointpresentatie die daarbij hoort, de samenstellingen van de groepen voor onze “casusopdracht” (= onderzoekopdracht). Je moet de site dagelijks volgen, altijd komt er wel iets nieuws op. Ik heb al een mailtje gestuurd naar de 2 personen uit mijn groep. Nieuwe bezems keren goed. Maar antwoord kreeg ik nog niet! Komaan, huphup!

De tijd van braaf in het auditorium zitten, luisteren en noteren  is  passé. Opvallend is de grote nadruk die gelegd wordt op interactie in de les, je wordt aangemoedigd om vragen te stellen, het groepswerk is heel belangrijk en je moet ook tegen 27 november met je groep een powerpoint-presentatie binnenleveren over een klimaatonderwerp naar keuze. Daar staan 35% van de punten op. Het is me duidelijk dat ik veel tijd zal moeten uittrekken.  Luc Van Overloop en ik zijn ingedeeld in dezelfde groep. Dat is natuurlijk heel leuk. Luc heeft pech: om mysterieuze redenen is hij nog altijd niet aangesloten op “Blackboard”.

Wat heb ik in die eerste les geleerd?

Les 1  Klimaatverandering – algemeen    prof. Sara Vicca  25 september 2019

Omdat ik voor de GvK al meegewerkt heb aan de ppp van GvK. kon ik in deze les  goed volgen. De les werd gegeven op  de dag dat het IPCC rapport over de oceanen bekend gemaakt werd. Zowel IPCC als de verandering van de oceanen kwamen dus ook aan bod in de les.  

Het IPCC (Intergouvernementeel panel voor Klimaatverandering) , onder de vleugels van de V.N.,  is sinds 1989 uitgegroeid tot DE alom gerespecteerde, wetenschappelijke autoriteit inzake het klimaat. Geen kat trekt hun bevindingen in twijfel ( euh… Trump?). Zij werken richtlijnen uit op welke wijze de klimaatproblemen kunnen worden aangepakt.

Oceanen? Tiens, dat ontbreekt volkomen in onze presentatie, dat moeten we er beslist aan toevoegen! (Behalve Hugo, die heeft het wel over het afsterven van de koraalriffen).

Dus zat ik daar met gespitste oren en leerde:

  1. Oceanen worden ook warmer door de temperatuurstijging.
  2. Zeewater slorpt een groot deel van de CO2 gassen op, door verzadiging met te veel CO2 neemt het vermogen tot opname af.
  3. Door de toegenomen uitstoot van CO2 in de atmosfeer verzuurt het zeewater.
  4. Vooral organismen met een kalkskelet (vb. koralen, kreeften, schelpdieren) zijn heel gevoelig voor verzuring. Daardoor kunnen heel wat “calcificerende” organismen, die aan de basis liggen van de mariene voedselketen, massaal uitsterven. Ola, nu dat weer!

Overmorgen (2 oktober) zal de les gaan over  transdisciplinariteit: “Klimaat: de noodzaak van een transdisciplinaire benadering, met een doorkijk naar beleidsvorming in een context van wetenschappelijke en maatschappelijke complexiteit en onzekerheid”, gevolgd door verdere concretisering van een casus, gegeven door Hans Keune, Ann Crabbé en Sara Vicca.

Oei, dat wordt andere koek! Tot dan, waarschijnlijk met een bijdrage van Luc.

Tot dan! Groetjes,

Lieve Van Damme

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .