Terug naar school 3

Met de auto!! Foei!

Vorige keren was ik met de fiets naar de UA 3 Eiken gereden, maar op 9 oktober zat alles zowat tegen en om  tijd te sparen, ging ik dan toch maar met de auto. Foei! Want sinds ik bij de GvK ben, heb ik geleerd dat het openbaar vervoer en de fiets voorop gaan. Sorry mannekes! De campus Drie Eiken is geweldig groot. Ik zag de gouden kubus van blok O wel blinken, maar uiteindelijk vond ik pas een vrije parkeerplaats op 10 minuten afstand.

Dus…. Volgende keren: de fiets op, Van Dammeke!

Les 3: De rol van terrestrische ecosystemen

Dit was een les waarbij ik echt wel op de tipjes van mijn tenen moest gaan staan. Want een  bijkomende moeilijkheid was dat de razend interessante slides van de presentatie grotendeel in het Engels waren en ik op dit moment van mijn leven de vakterminologie nog niet onder de knie heb.  

Wat heb ik o.a. geleerd?

  1. De uitstoot van CO2 wordt  voor ca. 29 % opgevangen door de planten op aarde. Door het proces van fotosynthese wordt die koolstof via blad en wortel opgeslagen in de bodem (of heel simpel: planten zijn de CO2-stofzuigers van de wereld). Ook de zee vangt CO2 op, ongeveer evenveel als de aarde: ca. 29 %.  Zonder deze natuurlijke buffer zou de opwarming al veel groter zijn. “Slechts” 42 % van de CO2uitstoot blijft in de atmosfeer.
  2. De grootste concentratie van opgeslagen C02 bevindt zich in de tropische regenwouden en in de poolbossen aan de Noordpool en Siberië.
  3. De klimaatverandering heeft een grote weerslag op het opslagvermogen van C02. Vooral orkanen verminderen drastisch de bestaande bossen. Door orkaan Katrina in New Orleans (2005) werden 320 miljoen bomen vernield.
Orkaan Katrina in actie (2005) in de Golf van Mexico
Bosbranden in het Amazonewoud

Ook de massale bosbranden in de Amazone, Australië, Siberië, Canada betekenen een verstoring van het evenwicht: niet alleen verdwijnen massaal bomen, maar de opgeslagen CO komt opnieuw in de atmosfeer!

  • Omdat ondertussen de CO2reductie nog geen feit is (d.w.z. uitstoot CO2 beperken met 30% in 2030, 0% in 2050!!!!!!!!! – Akkoord van Parijs) wordt er nagedacht over technologieën om CO2 uit de lucht te capteren. Maar ofwel zijn deze methoden zeer duur ofwel moeilijk toepasbaar op grote schaal.
  • Is herbebossing op grote schaal dan niet de gemakkelijkste oplossing? Mhmmm, ja, misschien. Maar hoe lang zullen deze nieuwe bossen er blijven staan tot ze op hun beurt slachtoffer van grote branden worden?

Conclusie: het terugdringen van CO2 uitstoot blijft onze hoofdopdracht.

Tot daar voor vandaag. De volgende les zal gegeven worden door Tim Soens en zal o.a. handelen over duizend jaar klimaatgeschiedenis. Aha, ik ben historica, dus het zal over mijn dada gaan.

Tot volgende week, groetjes van Lieve!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .