Terug naar school – les 6

Hallo volgers, het verslag van les 6 is wat korter dan anders.

En daar zijn twee redenen voor: een zieke echtgenoot die veel zorg vraagt en een opdracht. Aan de studenten werd nl. uitzonderlijk gevraagd de volgende les (die van 6 november) grondig voor te bereiden met het materiaal dat prof. Aviel Verbruggen al op blackboard gezet heeft.

Aviel Verbruggen

Oh, Aviel Verbruggen!!! Hij is ambassadeur van de Grootouders voor het klimaat . Hij is ook DE energie-  en milieuspecialist, niet alleen in België, maar ook internationaal. Hij was ook enkele jaren lid van het IPCC, de klimaatautoriteit van de V.N. bij uitstek. Deze man heeft zoveel kennis en inzicht en zoveel belangrijke functies bekleed, dat ik naar deze les reikhalzend  uitkijk. Eindelijk zal ik de juiste argumenten leren kennen tegen kernenergie en begrijpen waarom gas in transitie naar een koolstofvrije energie best verdedigbaar is. En ja, daarom wil ik dus zijn les heel  grondig heel voorbereiden!

Zijn onderzoeksterreinen zijn op dit moment heel actueel.

 1. Voorpaginanieuws vanmorgen: Conflict tussen Nederland en België. De Duitse eigenaar van een ongebruikte gascentrale in Nederlands Limburg staat op het punt een overeenkomst te sluiten met België. Groot conflict met de Nederlanders hierover. Betrokken minister? Mevr. Marghem.
 • In diezelfde krant: Open Brief van 2.500 wetenschappers aan de EU: intensieve  landbouw vernietigt de natuur!

Maar nu eerst vertellen wat me zo biezonder aansprak in les 6: De uitdagingen in de klimaattransitie. Waarom het klimaatprobleem erkennen en oplossen zo moeilijk blijft, gegeven door prof. Ann Crabbé, sociologe. Zij benaderde het klimaatprobleem vanuit een totaal andere invalshoek: de maatschappelijke. Overigens organiseert zij samen met Sara Vicca de cursus “Klimaatverandering” en zullen ze samen onze groepswerken beoordelen (volgende week al de eerste keer). Een goed gestructureerde cursus met pertinente vragen en antwoorden.

Ann Crabbé

Waarom duurt het zolang eer een klimaatbeleid op gang komt? Omdat het door veelmensen nog niet als probleem erkend wordt!

Daarvoor moet het eerst benoemd en gekaderd worden. En dat was in het verleden een lange weg. Zelfs in de jaren zestig was er tussen wetenschappers geen gelijkgezindheid. Pas in de jaren 90 is het onderzoek sterk uitgebreid, ook in anderen disciplines. Het IPCC speelt hierin een grote rol (Intergovernmental Panel on Climate Change). Toch wordt die kennis ondergraven door klimaatnegationisten, dankzij de grote geldelijke steun van oliemaatschappijen.

Waarom faalt het klimaatbeleid?

 • Omdat er geen maatschappelijk akkoord is.
 • Omdat het effect van genomen maatregelen niet onmiddellijk zichtbaar is
 • Omdat het beleid het tempo volgt van de verkiezingen: vertragend effect.

Een belangrijk onderdeel van de les vond ik het hoofdstuk over “Systeemverandering”. Een echt klimaatbeleid en duurzaamheidsbeleid vereist een totaal andere organisatie van het dagelijks leven in alle subsystemen van het maatschappelijk leven die onze behoeften vervullen. Dat betekent een overgang ( = transitie) naar een ander beleid op het vlak van

 • Landbouw en voeding
 • Mobiliteit
 • Energievoorziening
 • Wonen en bouwen

m.a. een systeemverandering is nodig.

Dan moet er

 • Gefocust worden op langetermijndenken
 • Met aandacht voor systeeminnovatie en verandering
 • In het grote geheel moet er ook aandacht zijn voor de samenhang tussen subsystemen. Voorbeeld: bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen moet er noodzakelijker wijze ook aandacht gaan naar de mobiliteit, die van deze brandstoffen afhankelijk is.
 • Dan moet er het besef zijn dat de veranderingen wellicht chaotisch kunnen verlopen

Tot daar voor vandaag, tot mijn spijt, maar het vervolg bevat ook enkele moeilijke grafieken, waarover ik eerst nog wat moet nadenken!

Ik begin nu aan de voorbereiding van de les van Aviel Verbruggen.

Tot volgende week en groetjes van Lieve!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .