cq5dam.web.699.470 Peoples' Climate Vote AA

The Peoples’ Climate Vote

De Peoples’ Climate Vote is het grootste onderzoek ooit naar de publieke opinie over klimaatverandering. Er waren maar liefst 1,2 miljoen respondenten uit 50 landen en die vertegenwoordigen 56% van de wereldbevolking. De Peoples’ Climate Vote is een belangrijke pijler van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Het geeft ngo’s en regeringen betrouwbare informatie over de vraag of mensen wereldwijd de klimaatverandering als een noodsituatie beschouwen en hoe zij willen dat hun landen daarop reageren. Voor sommige landen is het de eerste keer dat zij systematisch verzamelde informatie krijgen over wat hun inwoners denken over het klimaat. Het is sowieso de eerste keer dat op deze schaal gedetailleerde vragen worden gesteld over beleidsoplossingen. Waarom precies de UNDP dit onderzoek uitvoerde? ’s Werelds grootste aanbieder van steun voor het opstellen van nationale klimaatdoelen gaat ervan uit dat de steun van de bevolking een belangrijke factor is voor regeringen om hun klimaatambities te verhogen. Dat bleek een heel juiste inschatting.

Wat leert de ‘Peoples’ Climate Vote’?

Bijna twee derde van de geënquêteerde mensen vindt dat klimaatverandering een wereldwijde noodsituatie is. “De enquêteresultaten tonen bovendien aan dat dringende klimaatmaatregelen wereldwijde steun genieten bij de bevolking, ongeacht nationaliteit, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau”, aldus Achim Steiner, hoofd van het UNDP, in een persbericht. “Dat is zeer belangrijk om vooruitgang te boeken.”

Belangrijk om weten is ook dat bij het doelpubliek van 1,2 miljoen mensen ruim een half miljoen -18-jarigen waren, een groep die doorgaans nog niet kan stemmen bij gewone verkiezingen. Innovaties, zoals distributie via mobiele gamingnetwerken, werden ingezet om dit jonge publiek toch te kunnen bereiken. 

Uit de opiniepeiling blijkt ook “hoe” de mensen willen dat hun beleidsmakers de klimaatcrisis aanpakken. Klimaatvriendelijke landbouw, het beschermen van de natuur en het investeren in een groen herstel na COVID-19, zijn volgens de stem van de bevolking prioritair in het klimaatdebat. Mensen willen dus een breed klimaatbeleid, dat verder gaat dan de huidige ambities, aldus het UNDP.

In acht van de tien onderzochte landen met zeer hoge CO2-uitstoot door de elektriciteitssector was de meerderheid bijvoorbeeld voorstander van meer hernieuwbare energie. In vier van de vijf landen met de hoge uitstoot door veranderd landgebruik, was de meerderheid voorstander van het behoud van bossen en land. Negen van de tien landen met de meest verstedelijkte bevolking waren voorstander van meer gebruik van schone elektrische auto’s en bussen, of fietsen.

Uit de enquête bleek ook een direct verband tussen het opleidingsniveau van een persoon en zijn of haar wens om klimaatactie te ondernemen, aldus het UNDP. Hooggeschoolden in alle landen – zowel die met een laag inkomen zoals Bhutan (82 procent) en de Democratische Republiek Congo (82 procent) als rijke landen zoals Frankrijk (87 procent) en Japan (82 procent) – erkenden de klimaatnoodsituatie in zeer hoge mate. Jongeren zagen de klimaatverandering het meest als een noodsituatie, maar ook bij andere leeftijdsgroepen was er grote klimaatongerustheid: 65% van de 18- tot 35-jarigen, 66% van de 36- tot 59-jarigen en 58% van de 60-plussers oordeelden dat er een noodsituatie was.

De steun voor klimaatacties is dus groot en wereldwijd! Als Grootouders voor het Klimaat voelen wij ons bijzonder hoopvol met het resultaat van deze Peoples’ Vote!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .