Claim @Arnaud Ghys 6 banner_1

Tijd voor samenwerking en ambitie rond klimaatcrisis

Persbericht – Vier dagen voor de verkiezingen herinnert de Klimaatcoalitie aan haar voornaamste aanbevelingen voor België. Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid moet de ruggengraat van de volgende regeringen vormen. De oplossingen zijn er en men moet een duidelijk en moedig antwoord geven aan de duizenden burgers die al maandenlang meer ambitie en minder politieke stilstand vragen. De Klimaatcoalitie roept iedereen op om de laatste mars en het festival te vervoegen die de jongeren deze vrijdag 24 mei op de site van Tour en Taxis in Brussel organiseren.  

De vijf komende jaren zullen cruciaal zijn om de globale opwarming te beperken tot +1,5°C. De nieuwe legislatuur zal een beslissende rol moeten spelen voor de toekomst van de planeet en de komende generaties. Om deze uitdaging aan te gaan, zullen de volgende regeringen op een nauwe en gecoördineerde manier moeten samenwerken om op korte termijn te komen tot een sterke daling van de uitstoot van broeikasgassen en om op langere termijn (ruim voor 2050) volledig koolstofvrij te worden.   

Prioriteiten volgende regeringen
“Om tot een sociaal rechtvaardig en ambitieus Belgisch klimaatbeleid te komen, zijn er vooreerst twee essentiële zaken nodig: een duidelijke richting en een actieplan om deze doelstellingen te halen”, legt Dave Van Meel, ondervoorzitter van de Klimaatcoalitie, uit. “Men moet de samenwerking verbeteren via een bijzondere klimaatwet en de ambitie voor het Nationaal Energie-en Klimaatplan 2030 tegen eind 2019 diepgaand herzien.” Beide stappen zijn onontbeerlijk om België terug op het ambitieuze pad te krijgen.

Voor de Klimaatcoalitie moeten de sociale en economische uitdagingen integraal deel uitmaken van het klimaatbeleid, zowel in Noord als Zuid. Op Belgisch niveau moet een nationaal plan voor de rechtvaardige transitie uitgewerkt worden, samen met de verschillende stakeholders. Op het niveau van de internationale solidariteit moet België zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn internationale engagementen respecteren door de ontwikkelingslanden te steunen via het mechanisme van klimaatfinanciering. 

Onze toekomst op het spel
Nu vrijdag 24 mei, twee dagen voor de verkiezingen, sluiten jongeren en burgers de 19e en laatste klimaatmars voor de verkiezingen af met een groot feest ‘Make Noise for Climate’, om zo de voorbije maanden van inzet en engagement voor het klimaat te vieren. Deze laatste actie toont de onklopbare motivatie van de klimaatbeweging. “Wij zijn vastberaden om gemobiliseerd te blijven na de verkiezingen zodat de nieuw verkozenen prioriteit geven aan klimaat- en sociale rechtvaardigheid. “Het is geen louter campagnethema, maar onze toekomst die op het spel staat”, besluit Dave Van Meel.


Politieke aanbevelingen

Perscontact

Julie Van Houtryve, coördinatrice van de Klimaatcoalitie: 0484 65 28 57 – info@klimaatcoalitie.be


 Klimaatcoalitie
De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. Ze oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .