Illustratie Trappen voor het Klimaat dag 0

Trappen voor het Klimaat : de prelude

De actie ‘Trappen voor het Klimaat’, waarmee de Grootouders voor het Klimaat aandacht willen vragen voor de veranderingen in het klimaat, is van start gegaan. Gisteren verzamelden de fietsers in jeugdherberg De Ploate in Oostende, waar straks de start voor de rondrit doorheen België wordt gegeven. Bij wijze van opwarming kregen de grootouders een uiteenzetting met als titel ‘De oceaan in een veranderend klimaat’. Een passend onderwerp in de nabijheid van de zee. De presentatie werd gegeven door Binke D’Haese van de dienst wetenschapscommunicatie van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de zee).

Stijgende zeespiegel

D’Haese schetste het belang van de oceaan. De wateren die 70% van de aarde uitmaken, capteren 31% van het CO2, houden de helft van de warmte vast en regelen via de golfstroom de seizoenen. Sinds de mensen echter voor een extra CO2 uitstoot zorgen, stijgt de zeespiegel door enerzijds het smelten van het landijs en anderzijds door de thermale expansie van het water. Wie goed heeft opgelet tijdens de fysicalessen weet dat warm water uitzet. Aan onze kust komt de zee al 20 cm hoger en de verwachting is dat in 2100 dit 48 cm zal zijn. “Bij ongewijzigd beleid,” zei Binke D’Haese, “zal dat nog hoger zijn.” België heeft een ‘Masterplan Kustveiligheid’ uitgewerkt dat loopt tot 2050 en voorziet in stormvloedwering, strandopspuiting en het bouwen van havenmuurtjes. Maar volgens D’Haese moeten we nu al denken aan 2100. Het stijgen van de zeespiegel heeft ook een gevolg aan de andere kant van de dijk waar het polderwater verzilt.

Bij wijze van opwarming een voorstelling van Binke D’Haese van VLIZ over de oceaan in een veranderend klimaat

Veranderende seizoenen

De vrouw wees ook op het belang van de ecosystemen die nu slechts 5% meer uitmaken van de oceaan. “Dat moeten we optrekken naar 30%. Want de oceaan verzuurd en verstikt. Er is minder mengeling van de waterlagen, minder zuurstof en minder plankton. En plankton is de basis van de voedselketen in de oceaan. Dat heeft een weerslag op de visbestanden. Tenslotte vertraagt de golfstroom meer en meer wat gevolgen heeft voor de seizoenen.” Willen we de oceaan redden, moeten we volgens Binke D’Haes de fossiele brandstoffen bannen en overschakelen op duurzame energie. Met die wetenschap, konden de trappers voor het klimaat gaan slapen. Vandaag is het dan de officiële start van de fietstocht doorheen België

4 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .