Illustratie Trappen voor het Klimaat dag 3

Dag 3 van Trappen voor het Klimaat

Donderdag 20 oktober 2022: van Antwerpen naar Kasterlee

De klimaatcrisis kan je ook vanuit de binnenkant bekijken

De start van de derde fietsdag van de Grootouders voor het Klimaat (GvhK) had plaats aan het Havenhuis in Antwerpen.

De fietsers werden niet zomaar uitgewuifd. Enkele activisten die ook met het klimaat begaan zijn, gaven hen nog wat info mee, zodat ze onderweg tijdens het trappen voldoende stof tot nadenken zouden hebben. Maar het eerste woord was voor Hugo Van Dienderen, covoorzitter van GvhK.

Hij herhaalde nog eens waar het op de volgende klimaatconferentie in Sharm-El-Sheik om draait: “Klimaatrechtvaardigheid. De rijkere landen uit het Noorden moeten de armere landen uit het Zuiden helpen om het gebruik van fossiele brandstoffen over te slaan. Daarvoor hebben ze al 100 miljard euro beloofd. Maar die belofte hebben ze nog niet uitgevoerd.” Vervolgens sprak Katrin Van den Troost van de klimaatbeweging Climaxi: “Antwerpen heeft een belangrijke chemische cluster.  Wij willen bedrijven helpen om de overgang naar klimaatneutraal te maken. Wij zijn begonnen met Ineos, dat werkt met schaliegas. Of neem Borealis dat een kraker bouwt en alle sociale condities aan zijn laarzen lapte. Vooral ons milieubeleid is niet bij machte om de bedrijven in te tomen. Een groot probleem is dat er telkens weer nieuwe stoffen worden ontworpen en de regelgeving holt er achteraan.”

Een zware boterham

Jan Vlegels van het ABVV wees op de positie van de werknemers: “In de omschakeling naar klimaatneutraal zijn werknemers belangrijk want zij hebben de kennis. Maar besef ook dat bij deze mensen de vrees leeft voor banenverlies.” Tenslotte riep hij op om de energiesector te nationaliseren. Omar Nahas van Tafels voor Vrede ging dieper in op de betrokkenheid van mensen met een migratieachtergrond: “Ze zijn er maar ze zijn onzichtbaar in dit debat. Misschien is taal een sleutel tot het klimaat. Maar evengoed moeten we verenigingen meer in contact brengen met elkaar.” Tom Seerden van Fridays for Future, een internationale klimaatbeweging, kreeg het laatste woord. “Wil de klimaatbeweging slagen, dan moet het ook een sociale beweging zijn. Dus laat ons goed nadenken over maatregelen opdat ze voor iedereen goed zouden zijn.” Met die zware boterham verlieten de grootouders Antwerpen. In een gezapige regen volgden ze het Albertkanaal. In Wijnegem stond een delegatie van de Groenen uit Wommelgem om de dappere fietsers aan te moedigen.

De ondraaglijke lichtheid waarmee bomen worden gekapt

Onderweg passeerden de fietsers langs de Begijnendreef in Herentals. Ze werden opgewacht door actievoerders van ‘Save de Dreef’.

Het stadsbestuur wilde 75 monumentale eikenbomen vellen om dan een nieuwe dreef aan te leggen. Maar dat was niet naar de zin van veel Herentalsenaren. Els Vrindts van de actiegroep gaf meer uitleg: “De bomen worden geschat op ongeveer 130 jaar terwijl eiken makkelijk 600 jaar kunnen worden. In tijden van klimaat- en biodiversiteitscrisis is het niet verantwoord om grote oude bomen te kappen. We hebben gepicknickt en zelfs betoogd met de slogan ‘Geen gezaag’. Uiteindelijk heeft de stad het plan ingetrokken, ook al omdat ANB een negatief advies had gegeven.”

Dan sprongen de grootouders weer op hun fiets en haastten zich naar kleuter- en basisschool Toermalijn in Sint-Jozef Olen. De leerlingen hadden de rode loper uitgerold en vormden een erehaag waartussen de fietsers mochten rijden. Het jonge volkje was enthousiast, ze hadden tekeningen vast ter verwelkoming. De oudste leerlingen hadden over het klimaat getekend.

Uniek natuurgebied bedreigd

De zon was ondertussen doorgebroken, tijd voor een bezoek aan de Zegge in Geel. Het is een van de oudste natuurgebieden van België en is een laagveengebied, een biotoop dat niet veel meer is terug te vinden in België. Maar het gebied heeft eveneens te leiden onder milieu- en klimaatproblemen. Medewerker Pieter: “We zien een toename van planten als brandnetels en bramen die welig tieren door stikstof. En door de droogteperiodes die we de laatste jaren hebben gekend riskeert het veengebied teloor te gaan. We zien nu al plekken die verloren zijn.”

’s Avonds stond op het programma nog gesprekken over de invloed van het klimaat op mensen in armoede. Covoorzitter Bernard Hubeau van GvhK beet de spits af: “Mensen in armoede zijn ook bezorgd om het klimaat. Maar wat zijn de effecten van klimaatregelen voor hen? We hebben momenteel verschillende crisissen: biodiversiteitcrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, wooncrisis,… Dit wijst toch wel op een systeemfout.” Leen Smet is verantwoordelijk voor de energie werking van Saamo-provincie Antwerpen. Zij vertrok van het basisrecht wonen en stelde dat slecht wonen een hoge kostprijs heeft op verschillende vlakken: gezondheid, energie, sociale verhoudingen, studie,…Ze had ervaringsdeskundige  Ronny Eysermans meegebracht die een pakkend getuigenis bracht. Smet eindigde: “Een armoederegel die in een sociaal rechtvaardig klimaatregelgeving moet komen is, energiezuinige, sociale woningen, aangepast aan inkomens.”

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .