Tuur Vanempten

Tuur Vanempten

Tuur Vanempten, die nu ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat wordt, is het best bekend van zijn lange carrière in de Sociale Hogeschool te Heverlee, waar hij hele generaties sociale werkers opleidde in een kritische economie. Hij pleitte in de jaren 70 al voor een welzijnseconomie, een term die vandaag door economisten die het huidige groeimodel in vraag stellen wordt gebruikt. Tuur situeert zich in de groeiende groep van economisten die de huidige ‘vermarkting’ en het eeuwige groeimodel in vraag stellen. Hij schreef in de jaren 70 al een boekje Grenzen aan de groei.

Tuur Vanempten was zeer actief in de christelijke arbeidersbeweging (nu: beweging.net). Hij was er hoofdredacteur van De Gids op Maatschappelijk Gebied en inspireerde tal van leden en geledingen van de beweging (acw, acv, kwb, kaj, femma, wereldsolidariteit).

Dit is zijn motivatietekst:

De samenleving staat voor grote uitdagingen waaronder twee die met elkaar verband houden: de uitputting van de planeet en de toenemende ongelijkheid van inkomen, bezit en macht. De antwoorden die wij vandaag geven zullen de levenskansen van onze kleinkinderen bepalen.

Mijn bekommernis is, dat maatregelen gericht op het behoud van de planeet de ongelijkheid niet mogen vergroten maar verkleinen. Ik zie namelijk dat heel wat voorstellen om een groene economie te bereiken sociaal bekeken niet verantwoord zijn en de zwaksten in onze samenleving het zwaarst treffen. Een van de verklaringen hiervoor is, dat die maatregelen steunen op het marktmechanisme zonder dat mechanisme in vraag te stellen. Voorbeelden: rekeningrijden, handel in CO2-emissie of in schone lucht. Dat marktmechanisme en de daaraan gekoppelde winstmaximalisatie is een belangrijke verklaring voor de toenemende ongelijkheid en de uitputting van de aarde.
De transitie naar een samenleving waarin onze kleinkinderen de aarde en de medemens, zeker de zwakste, evenwaardig en respectvol behandelen, zal andere wegen moeten kiezen dan het marktmechanisme. Aan ons om die wegen uit te tekenen en te bewandelen. Ik wil daaraan meewerken.

Hartelijk welkom, Tuur Vanempten!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .