20190117_095026 mondmaskers

Uitlaatgassen vergiftigen onze kinderen. Wie pakt de pollutielobby aan?

De enorme luchtvervuiling in onze woonomgeving heeft een heuse ‘dieselgeneratie’ van ongezonde kinderen en jongeren doen ontstaan. Een paar van ‘s werelds machtigste industrieën zijn daar verantwoordelijk voor. Wanneer pakken we eindelijk deze autolobby aan die gewoon doorgaat met kinderen op straat massaal te vergiftigen?  

Onderstaand artikel is een bewerking van Toxic fumes threaten our children. We have to take on the pollution lobby in The Guardian van woe 9/01/2019, waarin wetenschapsjournalist George Monbiot op grond van alarmerende onderzoeksbevindingen uit de doeken doet hoe luchtvervuiling de gezondheid van kinderen ondermijnt.                     

Toen de diesellobby jarenlang sjoemelde met de uitstoot van hun wagens, creëerde dat op straat niets minder dan een nationale ramp, zo stelt Monbiot. Het equivalent van een continue gifgasaanval belaagde al die tijd hart, longen en hersenen van een hele generatie kinderen, met nefaste gevolgen voor hun gezondheid, intelligentie en levensverwachting. De uitlaat van dieselwagens pompt naast CO² immers ook toxische stikstofoxiden en roetpartikels in de lucht, veel meer dan de constructeurs ooit hadden gemeld. Toen dat uitkwam, was het kwaad al lang geschied. Ingegrepen is er nog steeds niet. De vergiftiging gaat dus onverminderd voort.

Nochtans zijn de wetenschappelijke bevindingen duidelijk. Monbiot geeft er een overzichtje van. De roetpartikels hopen zich al op in de placenta van zwangere vrouwen en triggeren daar dramatisch veel premature geboortes. Vervolgens vertraagt vergiftiging de groei van longen en hersenfuncties en verhoogt ze de kans op astma, kanker, hartaanval en hartfalen. In China daalden de cognitieve prestaties in taal- en wiskundetests significant. Een lager IQ als rechtstreeks gevolg van pollutie door smog dus. En alsof dat niet genoeg is, linkt onderzoek in Londen luchtvervuiling zowel met de toename van psychiatrische problematieken bij kinderen als van dementie bij ouderen. In die mate zelfs dat over 40 tot 50 jaar een dementietijdbom dreigt te ontploffen.

Ook is vastgesteld dat kinderen op weg van en naar school – in de auto zelfs nog meer dan op de stoep – rampzalige dosissen roetpartikels inhaleren. Metingen tonen eveneens dat polluenten zich ophopen in klaslokalen. Niets zo ongezond voor kinderhersenen dus als naar school gaan! Toch mogen benzine- en dieselwagens in de UK nog tot 2040 verkocht worden. En er is budget gevonden voor extra wegen. Dat betekent nog een vergiftigde generatie erbij!  

Als regeringen hiertegen niet in actie komen, wie dan wel? Londen installeert alvast luchtfilters in kinderopvang en klaslokalen. Verder gebeurt er niets. Nochtans is een wereldwijd actieplan urgenter dan ooit. Helaas staat luchtvervuiling gewoon nergens op de agenda, zelfs al doodt ze – volgens het medisch kwaliteitsblad de Lancet – meer mensen dan tabak en drie keer zoveel als aids, tbc en malaria samen. Het punt is dat luchtvervuiling systeeminterventies vereist. Muskietennetten uitdelen of zoutgehaltes in voeding verminderen is iets anders dan transport- en industriële systemen omgooien. Daarvoor moet je immers opboksen tegen machtige belangengroepen in de energie-, auto- en wegensector. Maar er is geen andere optie. Wij moeten naar minder privéauto’s en meer elektrisch openbaar vervoer, stappen en trappen. Industrieën moeten stringente normen krijgen. Alleen zo behoeden we onze kinderen voor verdere vergiftiging. Wij, burgers, moeten zelf mobiliseren. De tijd dringt!   

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .