VeraDua_169

Vera Dua

Ik wil met veel enthousiasme ingaan op jullie vraag om ambassadeur te worden van Grootouders voor het Klimaat want ik vind het een prachtig initiatief! Het is ontzettend belangrijk dat diverse groepen binnen de samenleving opkomen voor een doortastend klimaatbeleid.

We staan voor de immense uitdaging om de klimaatverstoring in de komende decennia aan te pakken en op te lossen. Daarvoor zijn maatregelen nodig op vele terreinen van ons dagelijks leven: energie, mobiliteit, landbouw, voeding, wonen …. en we zullen iedereen nodig hebben om die transitie op het terrein te realiseren. Als BBL proberen we elke dag weer druk uit te oefenen op de politiek verantwoordelijken om concrete acties te ondernemen en formuleren we duurzame alternatieven voor burgers en bedrijven. Spijtig genoeg gaat het allemaal veel te traag en staat het klimaatthema nog veel te weinig op de politieke agenda.

Dat de voorbije maanden zoveel jongeren op straat kwamen om een krachtdadig klimaatbeleid te eisen vonden wij een zeer hoopvol en verfrissend signaal. Want ze hebben gelijk, het gaat immers over hun toekomst!

Als oma van 2 kleinkinderen beroert me dit enorm.  Ik ben bezorgd om wat hen te wachten staat en in welke wereld zij zullen leven. Nu deze jongeren zo dikwijls onder vuur liggen is het zeer belangrijk om hen voluit te blijven steunen in hun strijd. Grootouders voor het Klimaat doet dit met veel overtuiging en slaat op die manier een brug tussen verschillende generaties. Onze kleinkinderen hebben inderdaad recht op een leefbare wereld en door de handen in elkaar te slaan maken we meer kans om dit te realiseren…

Vera Dua Voorzitter BBL

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .