Verklaring van Brussel AA

Verklaring van Brussel.

Voor een eerlijk, duurzaam en solidair Europa

Op 21 en 22 maart 2024 kwamen in Brussel meer dan 100 sociale bewegingen en maatschappelijke organisaties bijeen voor de Europese Burgertop. Ze bespraken er n.a.v. het Belgische voorzitterschap van de EU de rol van de EU in de belangrijke kwesties van onze tijd: transformatie van voedselsystemen, een positieve visie op migratie, een eerlijker multilateraal systeem en instellingen, handhaving van mensenrechten, sociale en milieunormen bij activiteiten in de particuliere sector, mensenrechten in de voorhoede van het buitenlands beleid, internationale solidariteit. Deze paneldiscussies resulteerden in de goedkeuring van de gezamenlijke verklaring die je hieronder vindt.  

Verklaring van Brussel. Voor een eerlijk, duurzaam en solidair Europa

Verklaring van het Europese maatschappelijke middenveld en van sociale bewegingen op de Europese Burgertop onder het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie

22 Maart 2024

Wij, maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen uit heel Europa, zijn  vastberaden om een Europa tot stand te brengen dat eerlijk en duurzaam is en solidariteit hoog in het vaandel draagt. Wij geloven dat onze toekomst rechtstreeks verbonden en zelfs gemeenschappelijk is met die van volkeren over de hele wereld. Om onze gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, moeten we samenwerken.

We bevestigen het gelijke recht van alle mensen op een fatsoenlijk leven en we benadrukken dat de strijd tegen alle vormen van ongelijkheid, of die nu sociaal, gender, raciaal of wat dan ook is, de hoeksteen moet zijn van alle beleid dat het universeel respect voor de mensenrechten wil garanderen.

Wij bevestigen dat, in een onderling afhankelijke wereld, de enige levensvatbare politieke optie is om mondiale uitdagingen aan te pakken met meer multilaterale samenwerking en internationale solidariteit. Daarom roepen we de politieke leiders van Europa op om een resolute keuze te maken: laten we samenwerken, binnen Europa en met de rest van de wereld, aan oplossingen die zes diep met elkaar verbonden dimensies omvatten: een verenigd antwoord op mondiale uitdagingen; vrede, mensenrechten en veiligheid; een diepgaande transformatie van onze economie; respect voor de grenzen van de planeet; rechtvaardigheid op het gebied van migratie; en democratische participatie.

Veel van de uitdagingen waar we voor staan vinden hun oorsprong in een onhoudbaar economisch model dat is gebaseerd op financialisering en concurrentie. Wij roepen Europa op om het geweer van schouder te veranderen en een leidende rol op te nemen in het terugdringen van de ongelijkheid in de wereld, het waarborgen van de stabiliteit van het internationale financiële systeem en het tegengaan van de race naar de bodem voor sociale, fiscale en milieunormen, door de democratische controle op de markten te versterken en de groeiende macht van transnationale ondernemingen te beperken. Europa moet samenwerking, machtsdeling, menselijke veiligheid, milieu-integriteit en de eerlijke toegang tot hulpbronnen centraal stellen in zijn buitenlands beleid. Het moet ernaar streven de eerbiediging van de mensenrechten universeel te maken en de alomvattende visie van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling uit te voeren.

In een tijd waarin Oekraïne nog steeds vecht tegen de Russische invasie van zijn grondgebied, waarin de bevolking van de bezette Palestijnse gebieden het slachtoffer is van uitzichtloos en verschrikkelijk lijden als gevolg van de Israëlische oorlog in Gaza, waarin de Democratische Republiek Congo wordt geconfronteerd met een humanitaire en veiligheidscrisis met bijna 7 miljoen ontheemden, en waarin vele andere conflicten over de hele wereld woeden buiten het blikveld van de media of van politieke leiders, roepen we Europa op om coherent te zijn in zijn benadering van internationale conflicten en de eerbiediging van het internationaal recht. De EU moet vredesopbouw en het recht van alle mensen om in veiligheid te leven tot de belangrijkste pijlers van haar buitenlands beleid maken, in alle omstandigheden. Dit houdt in dat de EU actief bijdraagt aan conflictpreventie door middel van diplomatie, dat ze de diepere oorzaken van conflicten aanpakt en voldoende financiële middelen toewijst.

In een tijd waarin wetenschappers over de hele wereld ons waarschuwen voor de urgentie van de klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit, waarin de meeste planetaire grenzen worden overschreden en waarin machtige industrielobby’s en conservatieve stromingen de resultaten van de Europese Green Deal bedreigen, roepen we onze politieke leiders op om een ambitieuze sprong voorwaarts te maken. Europa moet de moedige keuze maken om een rechtvaardige transitie te garanderen, ondersteund door een herverdelingsagenda en voldoende publieke en private financiële middelen. Zo’n transitie, die een doelgerichte visie op de economische en industriële toekomst van Europa vereist, zou iedereen in staat moeten stellen een bevredigend leven te leiden in een koolstofarme economie in Europa en elders ter wereld.

We zijn ervan overtuigd dat het antwoord op deze uitdagingen niet kan worden bereikt door aanpassingen in de marge van het huidige economische model, en daarom roepen we op tot een echte ecologische en sociale transformatie van de Europese en mondiale economie. In Europa vereist dit de terugkeer van een strategische staat die openbare diensten garandeert en zijn rol opneemt als regulator van het economische leven, een handelsbeleid dat gebaseerd is op de handhaving van mensenrechten en sociale en milieunormen, inclusief een speciale en gedifferentieerde behandeling voor lage-inkomenslanden, een herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om duurzame en gezonde voedselsystemen te bevorderen, de bevordering van de agenda voor fatsoenlijk werk en concrete stappen in de richting van internationale belastingrechtvaardigheid.

We kunnen niet zwijgen tegenover een fort Europa dat zichzelf insluit ten koste van de fundamentele rechten van migranten, maar ook van Europa’s eigen welvaart op lange termijn, en dat samenwerking met soevereine staten afhankelijk maakt van maatregelen voor migratiebeheersing. Mensen zullen altijd op zoek gaan naar een beter leven. Wij roepen op tot een grondige heroriëntering van het Europese migratiebeleid, gebaseerd op migratierechtvaardigheid, die vertrekt van grondrechten en solidariteit en een positieve visie op migratie. Migratierechtvaardigheid betekent in de eerste plaats partnerschappen sluiten voor duurzame ontwikkeling, zodat ieder mens in waardigheid kan leven waar hij of zij geboren is. In combinatie daarmee openen we veilige en legale migratiekanalen. Dit vereist een beleid dat gericht is op sociale integratie en non-discriminatie in de gastlanden en dat in overeenstemming is met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten.

Tot slot roepen wij, gezien de gevaren voor de democratie en voor de burgerlijke ruimte in Europa en elders ter wereld, Europa op om zijn rol als promotor van de democratie te versterken. Dit begint binnen de Unie, met een strikte eerbiediging van de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, maar ook met meer transparantie en een grotere participatie van burgers in de politieke besluitvorming, onder meer via sociale dialoog en vernieuwende initiatieven van onderop en vanuit de gemeenschap. Dit betekent ook dat er een ambitieuze strategie moet komen om de civiele ruimte wereldwijd te ondersteunen: Europa moet het bestaan van een divers en autonoom maatschappelijk middenveld beschermen en meer steun verlenen aan verdedigers van mensenrechten als essentieel onderdeel van het democratische leven overal ter wereld.

Wij, maatschappelijke organisaties, zetten ons ieder op onze eigen specifieke manier, maar verenigd rond deze gemeenschappelijke standpunten in om onvermoeibaar en in samenwerking met organisaties overal ter wereld die onze visie delen, ons werk van educatie, informatie, mobilisering en belangenbehartiging voort te zetten, ten dienste van een eerlijk, duurzaam en verenigd Europa.

Met nog maar een paar weken te gaan voor de Europese verkiezingen, roepen we burgers en politici op om te kiezen voor een open en zorgzame samenleving in een eerlijke en duurzame wereld.

Een ander Europa is mogelijk. Laten wij het waarmaken!

De ondertekenaars van de European Citizens’ Summit zijn

CNCD-11.11.11België
Le Monde selon les femmesBelgië
Rise For Climate BelgiqueBelgië
Caritas InternationalBelgië
CONCORDEuropa
Association des Dynamiques des Jeunes MarocainsMarokko
ATTACSpanje
Entraide et FraternitéBelgië
Centre tricontinental-CETRIBelgië
Viva SaludBelgië
Soutien Belge OverseasBelgië / Libanon/Turkije
Both ENDSNederland
FairwatchItalië
EDUXO Italia APSItalië / België
SolsocBelgië
Humundi (ex SOS Faim)België
European Network on Debt and Development (Eurodad)Europa
Minka International (Réseau Minka AISBL)België
Climate Action Network (CAN) EuropeEuropa
European AlternativesEuropa
Search for Common GroundBelgië (+ 30 landen wereldwijd)
Migration Law Research Group, Ghent UniversityBelgië
Grands-parents pour le climatBelgië
ACT Alliance EUEuropa
ActionAid InternationalInternationaal/België
ACODEVBelgië
EU LAT NetworkBelgië
CFSIFrankrijk
DGDBelgië
Réseau Europe-Afrique centrale, EurAcEuropa
Solidaris – Union Nationale des Mutualités SocialistesBelgië
Attac BruxellesBelgië
Fédération des Services SociauxBelgië
Broederlijk DelenBelgië
INEESLuxemburg
ULB-CoopérationBelgië
MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien)België
La Coordinadora de Organizaciones para el DesarrolloSpanje
GUINEE 44Frankrijk
RISE asblLuxemburg
BATIK INTERNATIONALFrankrijk
Association XylmFrankrijk
11.11.11België
Artisans du MondeFrankrijk
FOS ngoBelgië
collectif Bruxelles-BujumburaBelgië
QUEST – Quality Education in Europe for Sustainable Social TransformationEuropa
Oxfam BelgiqueBelgië
SOLIDARBelgië
nONEFrankrijk
Fédération Artisans du Monde (bureau collégial)Frankrijk
Povod InstituteSlovenië
CEBioSBelgië
Global Responsibility – Austrian platform for development and humanitarian aidOostenrijk
SOS FaimLuxemburg
Dynamo InternationalBelgië
Avocats sans frontièresBelgië
SüdwindOostenrijk
E’changeons le Monde-Artisans du MondeFrankrijk
Citizens for Ecological Learning and Living (CELL)Luxemburg
RisomeBelgië
WSMEuropa
Iles de PaixBelgië
Plataforma Portuguesa das ONGDPortugal
Fairtrade BelgiqueBelgië
Commission Justice et Paix BelgiqueBelgië
SNETAP-FSUFrankrijk
Protection International (PI)Wereldwijd
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per MèxicoSpanje
indecosa cgtFrankrijk
Gringgo s.c.Luxemburg
ELABaskenland
Informationsstelle Peru e.V.Duitsland
CFSIFrankrijk
European Network for Citizen Initiatives in Global SolidarityEuropa
FDH BelgiqueBelgië
Educational Society of Malopolska (MTO)Polen
Belgian Ministry for Foreign AffairsBelgië
Open Plan FoundationPolen
CELLLuxemburg
Geomoun NGOBelgië
Afrique Developpement et Avenir asblBelgië
Grootouders voor het KlimaatBelgië
Foundation for the Cultural Exchange toTU toTAMPolen
FIAN European sectionsBelgië
Hungarian Society for Environmental Education (HSEE)Hongarije
Société civileBelgië
TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional JustoPortugal
Wilde GanzenNederland
Action contre la FaimFrankrijk
WSMBelgië
Coordination SUDFrankrijk
ACODEVBelgië
Quaker Council for European AffairsEuropa
European Environmental BureauBelgië
Save the ChildrenEuropa
CEPAG asblBelgië
FGTB wallonneBelgië
Friends of the Earth HungaryHongarije
Caritas EuropaBelgië
INDECOSA-CGTFrankrijk
HANDHongarije
LA CIMADEFrankrijk
The Civic Resource CentreRoemenië
FONDRoemenië
European Grandparents for ClimateBelgië
Klimadelegation e.V.Duitsland
Kalejdoskop KulturPolen
Corporate Europe ObservatoryBelgië

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .