NEE tegen ethaankraker Ineos!

Verontwaardigd over de vergunning voor Ineos Project One? Protesteer mee op vr. 28/01!

Laat je horen als burger!

Ondanks het feit dat veel bezorgde burgers de Ineos-petitie ondertekenden en er maar liefst 617 bezwaarschriften werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek, besloot de Deputatie van de Provincie Antwerpen op 16 december 2021 toch om de vergunningsaanvraag voor INEOS Project One goed te keuren. Aan de omgevingsvergunning werd weliswaar de voorwaarde verbonden dat de site binnen tien jaar klimaatneutraal moet zijn. Om de twee jaar zal worden geëvalueerd of Ineos de best beschikbare technologieën inzet om ‘klimaatneutraliteit te behalen’. Dat mag misschien goed klinken, maar we hebben hierbij ernstige en evidente bedenkingen. De beloofde CO2-reductie met CCS-technologie staat nog in de kinderschoenen en is bovendien erg duur, zoals Ineos zelf al liet verstaan. Hetzelfde geldt voor de waterstoftechnologie. We zijn bovendien nog steeds overtuigd dat de ethaankraker gewoon niet mag worden gebouwd. Waarom? Wie werkt op basis van schaliegas kan simpelweg niet klimaatneutraal worden. Daarnaast blijven de economische (tegen-)argumenten overeind, zoals de verzadiging van de ethyleenmarkt en het feit dat INEOS geen extra jobs zal creëren aangezien ze zelf verklaren met deze fabriek andere bestaande krakers te zullen wegconcurreren. Bovendien is er nu al een tekort aan deze technische profielen op de arbeidsmarkt.

Door het nieuwe decreet van minister Demir werd het ons, burgers, onmogelijk gemaakt om in de beroepsprocedure nog officieel verzet aan te tekenen tegen de bouw van de ethaankraker. Enkel ‘gevestigde’ organisaties en overheden kunnen dat doen. De bezorgde burger moet zwijgen. Toch willen we onze stem laten horen, ook letterlijk.

We nodigen daarom iedereen uit om ter plaatse zijn/haar/hun protest te laten horen voor het kabinet van Zuhal Demir. Zij zal uiteindelijk de beslissing moeten nemen nadat 13 NGO’s én de Nederlandse provincie Zeeland beroep hebben aangetekend.

Kom tijdens je lunchpauze op vrijdag 28 januari om 12u30 naar het kabinet Demir op de Koning Albert II-laan 7 te 1210 Brussel, d.i. op wandelafstand van Brussel-Noord. Breng gerust een banner mee en smeer je stembanden. Ook een afvaardiging van de Grootouders voor het Klimaat zal aanwezig zijn!

13 milieu- en klimaatorganisaties én de provincie Zeeland dienden een officieel beroep in!

Maar liefst dertien organisaties uit binnen- en buitenland dienden samen een beroepsschrift in tegen de vergunning  OMV_2021104744 – betreffende de bouw en exploitatie ECR “Project One” te Lillo met O.Ref. : –  00051675. Dat zijn: ClientEarth vzw, Fairfin vzw, Greenpeace Belgium vzw, Bosplus Vlaanderen vzw, Climaxi vzw, Grootouders voor het klimaat vzw, Klimaatzaak vzw, De Steltkluut, Gallifrey foundation, Zero Waste Europe, Recycling Netwerk Benelux, WWF Belgium, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Daarnaast ging ook de Nederlandse Provincie Zeeland officieel in beroep tegen Ineos Project One.  

Het beroep concentreert zich rond 9 ernstige lacunes in de projectbeoordeling: 1/De cumulatieve effecten van Project One zijn onvoldoende onderzocht in de Ontwerp-MER 2/ Er zijn lacunes in de beoordeling van stikstofemissies en van de (te hoge) norm voor de kraakfornuizen 3/Ook in de beoordeling van gezondheidsrisico’s voor personeel en omwonenden 4/Er wordt voorbij gegaan aan de producentenverantwoordelijkheid en de plastiekvervuiling 5/De impact op het klimaat wordt geminimaliseerd 6/De bezwaren m.b.t. biodiversiteit en natuurwaarden blijven overeind 7/Dat geldt ook voor de beoordeling van bodem- en grondwatervervuiling en 8/ Water 9/De archeologienota ontbreekt.

Wie het volledige beroepsschrift wil bekijken (89 p.) kan daarvoor terecht op het Omgevingsloket in het digitale dossier 2021104744 , tabblad projectverloop en meer bepaald in de lijst met de titel “Mijn recentste gebeurtenissen” en ook bij “Alle gebeurtenissen”. Om meer informatie op te vragen, klikt u in deze lijst op de naam van de betreffende gebeurtenis.


Meer lezen?

Het persbericht van Client Earth.

Het artikel in de Gazet van Antwerpen.

Het bericht in The Guardian.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .