keerlusWeb

Verslag protestactie “Het Juiste Spoor” aan het stadhuis

Maandagavond 24 april 2023 om 19 uur, kwamen een 20-tal bewoners van Deurne en Borgerhout en
enkele grootouders voor het klimaat samen aan het stadhuis van Antwerpen n.a.v. de
gemeenteraad. Daar interpelleerden leden van de oppositie over een geplande keerlus op de
Boekenberglei. Aanleiding was de start van voorbereidende werken op 27 maart, waarbij de wortels
van een aantal bomen op de Boekenberglei werden doorgestoken om hun verplaatsing binnen een
jaar te vergemakkelijken.
De actiegroep “Het Juiste Spoor”, actief sinds 2008, stelt “De stad is begonnen met het voorbereiden
van bomen in het kader van een duur en nutteloos project dat nog steeds niet is vergund. Ondanks
het ontbreken van de vergunning, lijkt de zaak dus al beklonken.” Verder: “Als buurtbewoners zijn we
blij met de geplande heraanleg van de straten, maar niet met de komst van een nieuwe keerlus. De
keerlus maakt onze buurt verkeersonveiliger en is overbodig, want er zijn alternatieven, ook
voorgesteld door TreinTramBus.”
Als het plan doorgeduwd wordt zouden bovendien de grote bomen in een stuk Gitschotellei en begin
Drakenhoflaan verdwijnen. Deze zouden dan wel door ‘sprietjes’ vervangen worden. Een enorm
verlies voor de buurt aan verkoeling, luchtzuivering en zicht op groen. Ook de lokale markt zou
verdwijnen. Het project, dat enkele jaren geleden werd geraamd op 6,5 miljoen, is in ieders ogen een
zinloos project. Het stadsbestuur zegt dat de lus, sinds het afbreken van de keerlus Eksterlaar, nodig
is voor de modal shift, maar ze zal net zorgen voor een verdere inperking van het openbaar vervoer.
Eens de lus er ligt hoeven trams namelijk niet meer verder te rijden richting Silsburg of Deurne-
Noord, maar kunnen ze keren aan de Sint-Jozefkerk. Dit bespaart De Lijn heel wat kilometers en dus
geld. De Lijn werd de laatste jaren in een strak keurslijf van besparingen gestoken. De stad wil dit
project kost wat kost doorduwen door het te pre financieren, zodat De Lijn de afbetaling over
verschillende jaren kan spreiden. Veel geld dus voor een verdere afbouw van het Openbaar Vervoer.
De actievoerders krijgen alvast de steun van de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad.
Woordvoerders van Groen, PVDA en Vlaams Belang schoven de argumenten van het comité naar
voor. Maar de bevoegde schepen niet zich niet vermurwen door hun argumenten.
De Antwerpse Grootouders voor het klimaat steunen “Het Juiste Spoor”, omdat goed openbaar
vervoer en grote bomen met veel schaduw erg belangrijk zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis.
Eerder nam Denise Puttaert en enkele andere grootouders deel aan een druk bijgewoonde info-
vergadering van “Het Juiste Spoor”. Lees ons verslag hier.

Verslag Denise Puttaert
Foto “Het Juiste Spoor”

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .