Ravage in Vanuatu na cycloon

VN-resolutie voor klimaatrechtvaardigheid

Supercycloon Pam heeft deze boten aan land geslingerd. Ze lagen in de haven van Port Vila, Vanuatu. Ook de zeespiegelstijging bedreigt het kleine eiland. (Foto: Graham Crumb, CC BY-SA 3.0)

In de Verenigde Naties werd met consensus een resolutie aangenomen om het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te vragen een adviserende opinie uit te brengen over de klimaatcrisis. Initiatiefnemer was Vanuatu, een eiland in de Stille Oceaan, dat zeer kwetsbaar is voor de effecten van de klimaatcrisis, terwijl het zelf minst bijdraagt aan de oorzaken ervan.

De uitspraken van dit hoogste gerechtshof, bevoegd inzake geschillen tussen staten, zijn bindend hoewel dit hof niet zelf de middelen heeft om deze af te dwingen. Aldus kunnen regeringen en rechters ertoe gebracht worden juridische verbintenissen tot klimaatrechtvaardigheid tot stand te brengen. Het Hof kan de wetenschappelijke bewijzen dat fossiele brandstoffen de klimaatcrisis aandrijven, omzetten in afdwingbare verplichtingen om daadwerkelijk de gepaste maatregelen te nemen en aldus de mismatch tussen loutere retoriek en daadwerkelijke acties tegen de klimaatcrisis verkleinen.

Tekst: Erik Van den Eeden
Bron: The Guardian, 29.03.2023

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .