Breakfreefromplastic AABB

VN Verdrag tegen wereldwijde plasticvervuiling in de maak! Grootste Green Deal sinds Parijs 2015

Veel dank aan alle Grootouders en sympathisanten die mee de oproep voor een internationaal plasticsverdrag ondertekenden! De VN-onderhandelaars van UNEA 5.2 bereikten woensdag in Nairobi een historisch princiepsakkoord dat de hele ‘levens’-cyclus van plastic producten omspant, d.w.z. van ontginning van grondstoffen tot het recycleren van het afgedankte eindproduct. Tegen 2024 zou dat akkoord moeten zijn omgezet in een heus wereldwijd Verdrag. De wereldwijde steun van burgers – volgens een recente opiniepeiling is 70% voor een verbod op wegwerpplastics – heeft ongetwijfeld gewerkt!

Nog even de cijfers

  • Naar schatting drijven er meer dan vijf miljard stuks plastic in de wereldzeeën. De afbraak daarvan kan tientallen jaren duren.
  • Elk jaar wordt 400 miljoen ton plastic geproduceerd en 40% daarvan is voor eenmalig gebruik, d.w.z. het wordt daarna weggegooid.
  • Elk jaar komt meer dan acht miljoen ton plastic via het land in de wereldzeeën terecht.
  • Niet al het plastic kan worden gerecycleerd door de manier waarop het is gemaakt of omdat het te duur of te moeilijk is om dat te doen.
  • Dieren op het land of op zee komen in grote problemen door plastic. Ze raken erin verstrikt of eten het op. Plastic voorwerpen in hun maag doen hen verhongeren.

UNEA 5.2 een succes!

De VN lidstaten zijn er na meer dan een week van (naar verluidt ook nachtelijke) onderhandelingen in Nairobi in geslaagd om het eens te worden over de contouren van een pact dat de snel toenemende plasticvervuiling moet aanpakken. Persagentschap Reuters lekte al dat de ontwerp-resolutie bepaalde dat het verdrag over plastic zowel juridisch bindend moest zijn als betrekking moest hebben op de “volledige levenscyclus van plastic”, inclusief de productie en het ontwerp van verpakkingen tot en met het afval. En die ontwerpresolutie heeft het gehaald!

Uiteraard raakt elk verdrag dat beperkingen oplegt aan de productie, het gebruik of het ontwerp van plastic aan de belangen van olie- en chemiebedrijven die ruw plastic maken – denk aan Ineos – maar ook van grote producenten van consumptiegoederen, die producten verkopen in wegwerpverpakkingen. Een intergouvernementele onderhandelingscommissie van de VN zal nu het hoofd moeten bieden aan landen en zakelijke belangen die de teksten van het pact in hun voordeel zullen interpreteren, aldus de afgevaardigden. Waakzaamheid blijft dus geboden. De Zwitserse milieu-ambassadeur Franz Perrez constateerde al tijdens een persconferentie in Nairobi dat hier “een verdeeldheid speelt tussen degenen die ambitieus zijn en een oplossing willen vinden en degenen die om wat voor redenen dan ook geen oplossing willen vinden.” “We moeten samen de zorgen wegnemen van degenen die nog niet klaar zijn om deze ambitieuze stappen te zetten die we samen willen zetten.”

Dat we samen hoe dan ook ambitieuze stappen willen zetten, is echter overduidelijk! Dit VN verdrag is dus hoe dan ook een mijlpaal!


Meer lezen

De Morgen, VN pakt ‘plasticsoep’ aan met historische deal, Ben Van Raaij

BBC, Plastic pollution: Green light for ‘historic’ treaty, Helen Briggs

Reuters, ‘Biggest green deal since Paris’: UN to approve plastic treaty roadmap, John Geddie & Joe Brock

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .