IMG_6654 AA

Voedsel kan en moet Anders

Auteur: Leen Laenens

Dat stelt Leen Laenens, Ambassadeur van de Grootouders, voorzitter van VELT, ingenieur (tropisch en subtropische) landbouw en gewezen volksvertegenwoordiger van Groen

We moeten de klimaatbekommernis consequent doordenken in alles. Het is veel te weinig geweten dat het aandeel van voedselvoorziening in de klimaatverstoring wereldwijd oploopt tot bijna 50% (ramingen van UNCTAD). Het kan en moet daarom anders, Voedsel Anders.

Bossen en weiden zijn een fantastisch systeem van koolstof-opslag, een éénjarig landbouwsysteem is dat niet. Meer nog, de landbouwbodems verloren wereldwijd 25 tot 75% organische stof, zo’n 30-40 ton koolstof per ha. Dat is wat 100 vluchten Brussel-New-York aan broeikasgassen uitstoten.

Het kan anders

Behaag onze Kempen heeft de afgelopen 25 jaar 1 miljoen bomen geplant en hagen over een afstand van Herentals tot in Parijs. De bomen hebben in die 25 jaar zo’n 10 000 ton koolstof boven en in de grond opgeslagen. Dat heeft Sanne Vandenberghe in het kader van haar doctoraat berekend. Dit is gelijk aan de uitstoot van 150.000 keer naar New York en terug vliegen of 40.000 keer de Aarde rondrijden met een auto op benzine. Fantastisch toch en Behaag de kempen gaat nu de uitdaging aan 5 miljoen bomen te planten tegen 2050. Bovendien leveren de  verkochte vruchtbomen (notelaar en kastanjes) potentieel jaarlijks zo’n 65 ton faire en lokale vruchten waarmee ze op 25 jaar zo mogelijk 3 miljoen km vrachtwagenverkeer uitgespaard hebben of een uitstoot van 450 ton CO2.

Velt zegt al 45 jaar dat gezond boerenverstand gelijk staat aan ecologisch boeren, niet-ploegen, veel groenbemesters, veel compost, roteren en combineren, bomen en hagen tussen de weiden en akkers, veel resistentere planten en gezondere dieren in een bodem vol leven. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, een beter microklimaat, een betere herverdeling van water en voedingsstoffen, meer koolstof-opslag. De zaak van de grond is de grond van de zaak. Sluit de natuurlijke kringlopen, ook in je tuin.

Zinvol en hoopvol werken aan een klimaatbestendige toekomst.

Boerenlandbouw en agro-ecologie kunnen de planeet afkoelen, in tegenstelling tot de agro-industrie, die nog steeds ondersteund wordt door de overheid en die de planeet vernietigt. Onze voedselproductie moeten we omzetten naar een systeem dat CO2 opslaat ipv produceert. Industrieel gekweekt vlees eten heeft een heel grote impact op het klimaat. Dat weten we intussen. Lokale en seizoensgebonden voeding heeft die impact niet. We moeten ook af van de voedselverspilling. Welke maatregelen zal de overheid nemen om de ecologische voetafdruk van ons voedsel te verkleinen? Om écht impact te hebben?

Het kan anders maar het moet vooral anders! Waar blijven de ambitieuze en effectieve maatregelen om dit op grote schaal toe te passen? De woorden van Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieu Agentschap kunnen we deze dagen niet genoeg herhalen” Elf jaar op voorhand zeggen dat we de klimaatdoelstellingen van 2030 niet halen, is totaal onaanvaardbaar…..Een draagvlak ontstaat niet vanzelf. Een overheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zij helpt een visie te creëren, of juist niet. Als je als politicus de bezorgdheid van jongeren – die geuit wordt op een manier die niet in het politieke plaatje past – belachelijk maakt, dan draag je zeker niet bij tot het creëren van een draagvlak. Dat ben je aan het polariseren.”

Velt, een vereniging van denkers, durvers en doeners, wil aantonen aan onze overheden dat er wel een draagvlak is. Dat doen wij samen met vele anderen bij Voedsel Anders, de groeiende sociale beweging voor agro-ecologie, want toekomstbestendig voedsel zal agro-ecologisch zijn of niet zijn. Agro-ecologie is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Agro-ecologische principes krijgen steeds meer erkenning en worden in de praktijk gebracht door boeren in samenwerking met anderen, vooral met burgers en wetenschappers. Daaronder vallen initiatieven vanuit de biologische landbouw, permacultuur, stadslandbouw en bewegingen voor voedselsoevereiniteit. De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. We werken aan voedsel- en landbouwsystemen waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben. We willen eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg en gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid. Boeren kunnen onmogelijk wereldwijd met elkaar concurreren, omdat de productieomstandigheden te zeer verschillen. Niet in export maar in productie voor lokale en regionale markten ligt de kracht van boerenbedrijven.

Steun hen, steun de agro ecologische beweging en niet langer de agro industrie. Doe dat met dagelijks gezond eten, waarmee iedereen een zinvolle en hoopvolle toekomst tegemoet kan gaan, uit respect voor alle leven. Dat wens ik jullie allen uit de grond van mijn hart.


Meer over agro-ecologie in deze ppt-presentatie van Wervel vzw.

Meer weten over hoe je de ecologische voetafdruk van je bedrijf vermindert, dan helpt het -Vinçotte gevalideerde – ‘CO2 neutrale label’ je op weg. Hier hun infofilmpje.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .