SANYO DIGITAL CAMERA

Voeten in Braziliaanse aarde

© foto’s: Pieter-Jan Lemmens

Norbertijn Luc Vankrunkelsven (64) kennen we vooral als initiatiefnemer en mede oprichter van Wervel – de Werkgroep voor rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw. Hij is ook een gewaardeerd ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. In 2000 besloot hij om na vele actieve jaren voor Wervel en het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode, een sabbat te nemen en zijn jeugddroom waar te maken, een zoektocht naar en met de oorspronkelijke volkeren van Brazilië. In 2000 doorkruiste hij gedurende zes maanden met bus en trein het enorme land. Zijn ontmoetingen, activiteiten en ervaringen schreef hij neer in een aantal boeken, waarin zowel de Braziliaanse gemeenschap in al zijn variaties aandacht krijgen als de problematiek van het Amazonegebied en de Cerrado. ‘Voeten in Braziliaanse aarde’ reflecteert vooral Vankrunkelsvens zoektocht naar de oorspronkelijke volkeren van Brazilië.

Wil je de webinar over het boek en over deze zoektocht nog eens rustig bekijken, dat kan op de website van Wervel.

Met de voeten in de aarde

De titel ‘Voeten in Braziliaanse aarde’ echoot de film ‘Met de voeten in de aarde’ (2019) van Louise Amand en Noémie Houbart, waarin zij tonen hoe in de Cerrado-streek in Brazilië ook op een eerlijke manier aan landbouw gedaan wordt. Net zoals de Amazoneregio wordt het gebied geteisterd door agro-industrie maar tegelijk zijn er ook boeren die aan landbouw doen in dialoog met de natuur. Ze planten er bijvoorbeeld eetbare bossen. Of hoe gezonde en respectvolle landbouw wel degelijk mogelijk is voor wie weet samen te werken met de natuur.

Hier vindt een geno- en ecocide plaats

Maar dat de situatie van de inheemse bewoners van het Amazonegebied en de Cerrado sinds Bolsonaro’s presidentschap van kwaad naar erger gaat, is een understatement. ‘Er vindt een geno- en ecocide plaats’, waarschuwt Vankrunkelsven samen met de katholieke kerk. De aantasting en vernieling van het Amazonegebied en zijn bewoners zijn volop bezig, mét de steun van de president. Illegale goudzoekers, houtvesters, vlees- en sojaboeren kunnen ongestraft hun gang gaan. Dat staat ook met zoveel woorden in het  jaarrapport 2019 van het CIMI (orgaan van de  katholieke kerk ter bescherming van de rechten van de inheemse volkeren). De lectuur van het rapport is ronduit hallucinant. Het brengt verslag uit over de moorden op vele inheemse leiders en het massaal binnendringen in territoria van inheemse stammen.

Cerrado © Pieter-Jan Lemmens

Niet voor niets riep paus Franciscus in oktober 2019 de bijzondere Amazonesynode bijeen in Rome met meer dan 200 religieuze leiders en leiders van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. Sociale rechtvaardigheid, de rechten van de inheemse bevolking en de bescherming van hun natuurlijk leefgebied, daarover ging de synode. Dat is ook de teneur van het slotdocument (12/02/2020) en van de pauselijke brief (exhortatio) ‘Querida Amazonia’. Beide roepen op tot verbondenheid met de volkeren in het Amazonegebied, tot respect voor de plaatselijke cultuur en verzet tegen alle schendingen van de rechten van de plaatselijke volkeren. Het slotdocument definieert voor het eerst zelfs het concept ‘ecologische bekering’, d.w.z. dat niemand zich mag bezondigen aan “actie tegen of verzuim jegens God, anderen en het milieu, toekomstige generaties of het verbreken van netwerken van solidariteit tussen schepselen”. Een opsteker ongetwijfeld ook voor Luc Vankrunkelsven.

Wil je van binnenuit proeven van het harde en tegelijk prachtige bestaan, van de kennis en de wijsheid van de oorspronkelijke volkeren van Amazonia en de Cerrado, lees ‘Voeten in Braziliaanse aarde’!


Concreet

13,5×21 cm – 118 pagina’s – € 12,50
Uitgeverij Dabar-Luyten, Nederland
Verdeeld door EPO, Vlaanderen
Rechtstreeks te bestellen via luc@wervel.be.


Als inspiratie voor lezers geven we nog graag mee dat het verzet tegen Bolsonaro aan kracht wint. Lees hierover dit verslag … met inspirerende foto’s.


Dat de praktijken van illegaal goud delven gepaard gaan met vernietiging van de inheemse volken en hun leefomgeving, is ook een doorn in het oog van de VN. Het probleem reikt van Frans Gyuana en Venezuela over Brazilië tot Peru. Onder andere de Frankfurt Zoological Society volgt deze rampzalige praktijk op en brengt ze onder de aandacht via hun nieuwsbrief. In hun laatste nummer publiceren zij onder meer deze oproep vanuit kerkelijke hoek om op te treden tegen de genocide die aan de gang is. “Three Catholic leaders issued a joint statement yesterday calling for “urgent and unified action to avoid a humanitarian and environmental tragedy” in the Amazon region.”

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .