bernardSpandoeken

Voor onze kleinkinderen: Stem die klimaatwet

Dat vragen de Grootouders van het Klimaat aan de voorzitters en fractieleiders van de democratische partijen in een open brief. Het gaat over het wetsvoorstel dat klimaatdoelstellingen formuleert en het klimaatbeleid van de federale en gewestelijke overheden coördineert. Belangrijke instrumenten om een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid te kunnen voeren.

Geachte voorzitters van de Vlaamse politieke partijen,
Geachte fractievoorzitters in de Kamer van Volksvertegenwoordigers,

Namens de Grootouders voor het Klimaat juichen wij het interuniversitair initiatief toe van de professoren in de rechten en de grondwetspecialisten, verbonden aan een aantal Belgische universiteiten (Saint-Louis Brussel, Universiteit Gent, UHasselt en UCLouvain), om tot een interfederale “bijzondere wet houdende vaststelling van de globale beleidsdoelstellingen van België en tot coördinatie van het klimaatbeleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten”.

Dit initiatief is een uitvloeisel van de burgerbeweging, die al enkele maanden aan de gang is. Het biedt de mogelijkheid om de basis te leggen voor een sterker, objectiever en democratischer Belgisch klimaatbeleid. Het geeft een kader, dat noodzakelijk is om tot een ambitieus en coherent klimaatplan te komen en dit ook geregeld te evalueren, zoals dat gevraagd wordt vanuit de Europese Unie.

De academici bevestigen dat deze bijzondere wet door het Parlement kan worden gestemd, zelfs in een situatie van lopende zaken. Dit zou een antwoord zijn op de vraag van de vele mensen die de laatste weken op straat zijn gekomen en vragen om een dringende oplossing voor het klimaatprobleem.

Wij willen u vragen om op deze opportuniteit in te gaan en zo snel mogelijk en na overleg met de andere politieke partijen dit voorstel van bijzondere wet in de Kamer in te dienen, te bespreken en erover te stemmen voor de verkiezingen van mei 2019. Uiteraard beseffen wij dat deze wetgeving de parlementaire procedures moet volgen en dat er amendementen zullen volgen, en dat hoort zo. Maar wij hopen dat de ambitieuze doelstellingen en principes en de vernieuwende wegen op het gebied van de burgerparticipatie overeind zullen blijven.

Wij hopen dus dat er door de politieke verantwoordelijken daadwerkelijk en effectief wordt opgetreden en dat de democratische instellingen ten dienste worden gesteld van de klimaatuitdagingen.

In naam van onze kleinkinderen, bedanken wij u om uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de komende generaties op te nemen.

Namens de Grootouders voor het Klimaat,

Prof. Dr. Emeritus Bernard Hubeau, Co-voorzitter

Bernard.Hubeau@telenet.be

7 februari 2019

Voor meer informatie: 0495/36 52 85

Lees hier het wetsvoorstel.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .