veldkapel

Wandelen en woede in bedreigd gebied

Twee gebeurtenissen toevallig op dezelfde dag maken duidelijk dat watergevoelige gebieden in Vlaanderen nog altijd met bouwen bedreigd worden. Op 19 maart opent de actiegroep Red de Keer een educatieve wandeling in De Keer, een watergevoelige open ruimte van 200 ha in Ranst aan het Albertkanaal die al jaren bedreigd wordt met ontwikkeling als KMO-zone. Net op hetzelfde moment wordt in Lint 10 ha natuur vernietigd door projectontwikkelaars die een omgevingsvergunning willen voor de verkaveling van minstens 200 huizen in overstromingsgebied Zevenhuizen.
De Keer en Zevenhuizen : twee watergevoelige open ruimten in het Antwerpse waar bebouwing als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Twee actiegroepen ook die in hun protest door de Grootouders voor het Klimaat gesteund worden. Een verslag.

De Keer

De Keer is een 200 ha groot agrarisch gebied in Wommelgem en Oelegem/Ranst, een groene long in de onmiddellijke nabijheid van Antwerpen. In 2003 ontwierp de Vlaamse regering een plan om dit gebied te herbestemmen voor industrie, in hoofdzaak voor overslagbedrijven, en dit in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Gericht op de Antwerpse haven brengt dit ook de uitbreiding van de E34 met zich mee en de aanleg van een proxyhaven. Het verzet was groot. In 2020 werd het plan door de Vlaamse Regering plots nieuw leven in geblazen en besluiten de actievoerders om dat ook te doen met hun protest.

Red De Keer hervat protest tegen industriezone

Een van de ideeën : een educatieve wandeling in het bedreigde gebied uitstippelen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen komen wandelen en kijken. Het educatieve wandelpad werd officieel geopend op 19 maart jl. De Grootouders voor het Klimaat regio Antwerpen ondersteunen al enkelen maanden het protest in De Keer en riepen de hulp in van een van hun ambassadeurs Leo Van Broeck, de voormalige Vlaamse Bouwmeester. Ter plaatse geeft Leo Van Broeck, gekend voorvechter van het behoud en herstel van open ruimte en natuur een indrukwekkende speech. “De mens heeft het vel van onze planeet kapot gemaakt. In deze tijden van klimaatproblemen nog meer open ruimte en natuur vernietigen is onverantwoord.”

Enkele deelnemers aan de wandeling met rechts in het midden Leo Van Broeck

Een verslag van de opening van de wandeling leest u hier : https://www.reddekeer.be/post/inhuldiging-wandeling-op-de-keer-speech-maakt-indruk. Afwachten maar of de Vlaamse Regering op haar stappen terugkeert en de geplande economische bedrijvigheid niet meer in watergevoelig gebied neerpoot maar – zo hopen de actievoerders – in de Antwerpse haven. De beslissing terugschroeven zou in elk geval een bewijs zijn dat de Vlaamse minister van omgeving het écht meent met haar Blue Deal-ambities.

Met Gvk-Antwerpen verzamelen we op zondag 3 april om dit wandelpad door deze mooie, vochtige regio in Ranst te verkennen o.l.v. van mensen van Red De Keer. Wil je mee gaan wandelen? Stuur dan een mailtje naar antwerpen@gvhk.be

Zevenhuizen

Zevenhuizen, een gebied van 10 ha, ligt in Lint in een overstromingsgebied en bestaat grotendeels uit natte graslanden met een ecologische waarde. De graslanden zijn ruw en vormen een potentieel tot dotterbloemgrasland. Ze herbergen een grote diversiteit aan planten en dieren : het gaat om meer dan 200 soorten planten, insecten en dieren, ook zeldzame zoals de walnootsteltmot, de fijne golfbandmot, de zuidelijk halmboktor en tal van vlinders en nachtvlinders. De steeds zeldzamer wordende akkervogels bouwen er hun nest.

Voor de maaibeurt : het gebied Zevenhuizen, zomer 2021

Maar : Zevenhuizen wordt al jaren bedreigd met verkaveling en bouw van een 200-tal woningen. Het actiecomité Zevenhuizen verzette zich en diende – mede met de steun van Grootouders voor het Klimaat-Antwerpen – een 1800-tal bezwaarschriften in bij de gemeente Lint. Die verleende uiteindelijk een omgevingsvergunning waartegen in beroep gegaan werd bij de provincie. De verwachting is dat de Antwerpse deputatie zich in mei 2022 zal uitspreken, de procedure die het actiecomité en de Grootouders bij de Raad van State aanspanden tegen het stratentracé is niet opschortend.

En toen gebeurde het. Tot grote ontstentenis van buurtbewoners, het actiecomité en GvK werd het gebied op 19 maart helemaal plat gereden en vernietigd door een landbouwtractor. Het bleek om een loonwerker, een boer uit Arendonk, te gaan die in opdracht van de projectontwikkelaars de toelating kreeg om de grond tijdelijk te gebruiken. Naar verluidt zou er maïs verbouwd worden, feit is in elk geval dat een wilde maaibeurt het gebied Zevenhuizen grote schade toebracht en een troosteloos landschap achterliet (zie foto’s voor en na)

Na de maaibeurt : het gebied Zevenhuizen nu, een troosteloos landschap

Kan dat zomaar ? In elk geval schreef het actiecomité Zevenhuizen een open brief naar het Lintse bestuur en gemeenteraad met de vraag zo snel mogelijk bewarende maatregelen te nemen en te antwoorden op de vraag of voor deze functiewijziging een vergunning verleend werd.

Op 23 april organiseert vzw Zevenhuizen in Lint een plantenmarkt met ook drankgelegenheid en spelletjes om hun zaak meer ruchtbaarheid te geven en financiële steun te verzamelen voor de beroepsprocedures tegen het stratentracé en de omgevingsvergunning voor een verkaveling van minstens 200 woningen in overstromingsgevoelig gebied met hoge natuurwaarde. Zin om deel te nemen ?
Meer info volgt via: https://www.verkavelingzevenhuizen.be/

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .