startpositie_webinar_BC_169

Federaal regeerakkoord (webinar met Benjamin Clarysse)

Op 1 oktober 2020 legde een nieuwe Belgische federale regering de eed af bij de koning. De regeer­verklaring gaf ons hoop, maar is die hoop gewettigd? Voor dit webinar vroeg Groot­ouders voor het Klimaat aan Benjamin Clarysse, die als BBL-medewerker het klimaat­beleid al een hele tijd volgt, wat hij en de Bond Beter Leefmilieu denken over de klimaat­voornemens van de nieuwe regering.

Benjamin Clarysse overliep met ons het regeerakkoord in het licht van de urgentie van een degelijk klimaatbeleid. We weten dat de volgende 10 jaar cruciaal zijn. De doelstellingen voor 2030 zullen we niet halen als we nu niet massaal de omslag maken. Hij toetste de inhoud van het regeerakkoord af aan de zes hefbomen die Enviro8, dat zijn de acht belangrijke Belgische milieu-bewegingen (BBL, Bral, WWF, Natuurpunt, Natagora, IEW, Greenpeace, IEB) aan de regeringsformateurs bezorgden.

1. Groene fiscaliteit (bedrijfswagens, luchtvaart, investeringsplan, koolstoftaks, hernieuwbouw, beleggingsstrategie van de Federale Participatie- en InvesteringsMaatschappij).

2. Energietransitie, met twistappel kernuitstap (timing is bijzonder krap) en de cruciale nood aan opslag en interconnectie

3. Windkracht en natuur op zee: snel een tweede windmolenzone met aandacht voor een marien ruimtelijk plan; investeren in windparken buiten het grondgebied; een project (Ventilus) voor aansluiting op het hoogspanningsnet.

4. Het spoor wordt geherwaardeerd, geïnspireerd op het Zwitserse model, met internationale nachttreinen, investeringen, aandacht voor de reiziger, verdubbeling vrachtvervoer tegen 2030.

5. Er komt een actieplan voor circulaire economie, met goede hoofdlijnen zoals aandacht voor productnormeringen. Er moet evenwel nog veel concreet gemaakt worden (en er is onduidelijkheid over statiegeld).

6. Biodiversiteit: principes zijn prima, hoewel er bij de diepzeemijnbouw en pesticidebeleid voorzichtigheid is geboden.

Het regeerakkoord zet de juiste richting uit, maar is niet concreet genoeg, met het gevaar dat dingen blijven liggen of achterpoortjes ingebouwd krijgen. We zullen op onze hoede moeten blijven. Wat ook cruciaal is: een goede werk­relatie met Vlaanderen dat vaak lagere klimaat­doel­stellingen heeft. Hopelijk raakt België door een goede interne samenwerking weg van het zijspoor waar we internationaal achterstand oplopen. Dan kunnen we ook profiteren van de financiering die in de Green Deal zit. Ook onbekend: de impact van Covid-19.

Benjamin Clarysse beoordeelt alles kort en helder (we konden meer plusjes dan minnen noteren, maar er blijven nog veel twijfels en vaag­heden), en ging met kennis van zaken in op de vragen van de deel­nemers. De Green Deal, het Europees landbouw­beleid, salariswagens, grondstoffen voor (auto)batterijen, e-fuels, off-shore­wind­molens, CO2-heffing, energie­coöperaties, vraag­sturing, verduurzaming van transport… het kwam allemaal ter sprake.

Goede startpositie, maar de race moet nog worden gelopen

Een goede relatie met de Vlaamse regering wordt cruciaal

U kunt deze webinar altijd (her)bekijken op ons youtubekanaal of hieronder:

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .