racetozero__169

Wereldmilieudag 2020 – Tijd voor Natuur

5 juni is VN Wereldmilieudag. ‘Tijd voor Natuur’ is dit jaar het thema. Daarmee bedoelt de VN ‘natuurlijk’ dat natuurbescherming wereldwijd een versnelling hoger moet schakelen. De natuur is en biedt de essentiële ‘infrastructuur’ voor het leven op aarde en voor de menselijke ontwikkeling.  “Het voedsel dat we eten, de lucht die we inademen, schoon water dat we drinken, planten die ons genezen en het klimaat dat onze planeet leefbaar maakt, ze komen allemaal van de natuur. Elk jaar produceren plantaardige organismen in zee meer dan de helft van de zuurstof in onze atmosfeer en elke volwassen boom haalt 22 kilo CO2 uit de lucht en geeft zuurstof in de plaats. Toch mishandelen wij de natuur tot op het punt dat definitieve degeneratie optreedt. Wij kappen en verbranden bossen en oerwouden en vernietigen daarmee miljoenen dieren en planten. In Brazilië neemt de vernietiging van natuur voor het gewin van enkelen ongeziene proporties aan. Daar is een regelrechte en bewuste ecocide aan de gang én een genocide (onder de noemer “rattenverdelging”) op inheemse gemeenschappen uitgelokt door Braziliaanse ministers en hun entourage in kringen van de industriële exportlandbouw. Nochtans is ook de mens onderdeel van het web van de natuur. Hij staat er niet buiten.

De biodiversiteit wereldwijd daalt daardoor dramatisch, terwijl ze juist essentieel is voor robuuste ecosystemen. Extreme stormen in de VS, droogte en enorme branden in Australië, sprinkhanenplagen van Oost-Afrika tot India én ook de huidige pandemie zijn daarvan het gevolg. Die blinde vernietiging kaart VN secretaris Generaal António Guterres aan in zijn online toespraak. Het verlies van biodiversiteit zal immers serieuze gevolgen hebben voor de mensheid, o.a. de instorting van voedsel- en gezondheidssystemen, zo waarschuwt hij. Coronavirussen besmetten nu al jaarlijks een miljard mensen en doden er miljoenen. 75% van alle infectieziekten gaan over van dieren op mensen.

“Nature is sending us a clear message.

We are harming the natural world – to our own detriment.

Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating.

Climate disruption is getting worse.

Fires, floods, droughts and superstorms are more frequent and damaging.

Oceans are heating and acidifying, destroying coral ecosystems.

And now, a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods.

To care for humanity, we MUST care for nature.

We need our entire global community to change course.

Let’s rethink what we buy and use.

Adopt sustainable habits, farming and business models.

Safeguard remaining wild spaces and wildlife.

And commit to a green and resilient future.

As we work to build back better, let’s put nature where it belongs — at the heart of our decision making.

On this World Environment Day, it’s Time for Nature.”

António Guterres, Secretary General


Normaal gezien zouden klimaatonderhandelaars deze week een heleboel technische knopen ontwarren in Bonn in aanloop van de COP15 meeting in oktober. Covid 19 stak daar een stokje voor. Toch valt er vandaag – voorzichtig weliswaar – een sprankel hoop op vooruitgang te ontwaren.

Op Wereldmilieudag lanceren een schare CEO’s en bedrijfsleiders, die zich de ‘The We Mean Business coalition’ noemen en uit diverse sectoren en landen komen hun “RACE TO ZERO”. Daarmee roepen ze landen op om een gezond, veerkrachtig en inclusief zero-koolstof herstel na COVID-19 te organiseren. Ze vinden dat de heropbouw van de economie best meteen een versnelde transitie is richting een koolstofvrije toekomst die fair is, inclusief en die niemand achterlaat. In de aanloop naar COP26 willen ze alvast leiderschap en steun mobilizeren bij bedrijven, steden, regio’s en investeerders voor een gezond, veerkrachtig en koolstofvrij herstel.

De CEO’s van Rolls-Royce, BT Group, IKEA, Nestlé, Anglian Water, PensionDanmark en vele anderen vertellen in een serie videoboodschappen waarom de transitie naar een koofstofvrije economie centraal moet staan in het economisch herstel en hoe klimaatactie hun bedrijven juist helpt om te groeien en veerkrachtiger te worden. Die videoboodschappen kan je hier bekijken. De RACE TO ZERO vertegenwoordigt naar verluidt meer dan 1000 bedrijven, 410 steden, 24 regio’s en 36 grootinvesteerders. Deze ‘real economy’ actoren scharen zich achter de 120 landen in de Climate Ambition Alliance, de grootste alliantie ooit die een netto nul koolstofuitstoot wil bereiken ten laatste in 2050.

“The collective message is clear. Business as usual is no longer an option. This World Environment Day is a chance to reset the direction of the global economy and begin the Race to Zero. “


Of onze Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling tot de RACE TO ZERO is toegetreden, is niet duidelijk. Het heeft er alle schijn van want gisteren poneerde de FRDO in een persbericht dat “een langetermijnvisie voor de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij niet alleen het herstelbeleid op korte termijn dient te oriënteren, maar dat het er eveneens een belangrijke impuls voor kan betekenen. De doelstelling van een koolstofarme economie die zuinig omspringt met energie en grondstoffen, kan bijdragen tot het aantrekken van onze economie vandaag.” In zijn advies gaat de raad dan ook nader in op de principes van een herstelbeleid in het kader van een transitie naar duurzame ontwikkeling, en formuleert hij ook een aantal ideeën op het vlak van de financiering van het herstel.  Het volledige advies is te vinden op de FRDO-CFDD-website.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .