Grootouders voor het Klimaat vzw

Wie zijn wij ?

Wij zijn senioren, veelal opa’s en oma’s,
die zeer bezorgd zijn over de klimaat­crisis

 

Wie zijn de Grootouders voor het Klimaat?

Wij zijn senioren, veelal opa’s en oma’s, die zeer bezorgd zijn over de klimaatcrisis. Wij willen graag een leefbare wereld nalaten aan onze kleinkinderen, de generatie van de klimaatjongeren. Daarom steunen we al vanaf onze start in januari 2019 met veel enthousiasme hun klimaatmarsen.

Op korte tijd groeide onze groep uit tot een pluralistische en onafhankelijke burgerbeweging. Banden met politieke of andere belangengroepen of met bedrijven hebben we niet. Onze werking draait op gedreven vrijwilligers. Ze wordt gefinancierd met ledenbijdragen en donaties.

 

Handvest21

Ons Handvest21 verwoordt onze visie en doelstellingen puntsgewijs. De kern ervan is een “leefbare wereld voor onze kleinkinderen” die we veilig willen stellen. De tijd daarvoor dringt. Wetenschappers waarschuwen dat de klimaatverstoring anders onomkeerbaar wordt.

De sterke emotionele band tussen grootouders en kleinkinderen en de bezorgdheid over de klimaatcrisis vormen de rode draad doorheen onze visie, onze missie en onze aanpak. Over die band hebben we een speciale Facebookpagina. Met veel foto’s.

Visie

Wij willen dat ons land zich aansluit bij de Europese klimaatambities en snel met een ambitieus klimaatbeleid komt (op federaal, gewestelijk en lokaal niveau). Dat beleid moet de overgang naar een duurzame economie en naar koolstofvrije en hernieuwbare energiebronnen op de rails zetten. Deze transitie moet rechtvaardig en sociaal zijn, d.w.z. ze mag de zwakkere en oudere leden van de samenleving en de landen in het zuiden niet nog kwetsbaarder maken.

Wij vragen concreet meetbare doelstellingen per jaar en een stappenplan om deze doelstellingen op te volgen en bij te sturen. Ten laatste in 2050 moet ons land CO2-neutraal zijn.

Politici moeten ook mondiaal met maatregelen en wetten komen die aansluiten bij het advies van wetenschappers, o.a. van het IPCC, de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties die mee door België is opgericht.

Missie

Onze missie als Grootouders voor het Klimaat is om samen met de klimaatjongeren, met sociale en klimaatorganisaties het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid te vergroten. Dat willen we bereiken door intensieve communicatie (o.a. naar leeftijdsgenoten), gezamenlijke publieke actie en door steun aan de Klimaatzaak.

Ons netwerk

Wij nemen deel aan de concrete voorbereiding en de logistieke organisatie van de acties van Youth for Climate (YFC) en leveren ook stewards.

Wij zijn aangesloten bij overkoepelende organisaties als de KlimaatCoalitie en Bond Beter Leefmilieu.

Wij bouwen aan nauwe contacten met de ‘klassieke’ seniorenorganisaties, o.m. OKRA, S-Plus en Vl@s (Vlaamse Actieve Senioren). Ook bouwen we met onze Franstalige en Nederlandse zusterorganisaties aan een Europees en wereldwijd netwerk.

Met de steun van onze ‘ambassadeurs’, bekende senioren uit alle hoeken van de samenleving, tonen we dat onze beweging breed gedragen wordt.

Onze aanpak

Wij communiceren intensief via deze website en onze Facebook-, Instagram-, Twitter– en Youtube-accounts. Op onze website volgen we het nieuws dat relevant is voor de klimaatcrisis en publiceren we o.m. achtergrondartikelen, opinies, blogs, inspirerende statements van onze ambassadeurs en een agenda met klimaatgebonden activiteiten. We verspreiden bovendien geregeld persberichten.

Wekelijks versturen we een nieuwsbrief met achtergrond, acties en evenementen. Schrijf je hier in.

We organiseren presentaties voor diverse groepen en we spreken graag persoonlijk met mensen over het klimaatprobleem. Meer.

Sinds het najaar 2019 zijn er regionale Grootouderafdelingen met een eigen lokale werking. Je vindt ze in Limburg, de Kempen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Mechelen en de regio’s Brugge en Gent.

 

Na de coronacrisis

Op dit ogenblik liggen veel activiteiten noodgedwongen stil. Tegelijk komen meer en meer stemmen op voor een herstart van de samenleving op basis van echt duurzame principes. Die beweging groeit snel en breed, in alle hoeken van de maatschappij. De Grootouders steunen de oproep (zoals die o.m. is geformuleerd door de Club van Rome) om ons samenleven met de natuur voortaan grondig anders aan te pakken en er een wereldwijd partnerschap van mens en natuur van te maken. Daar moeten we nu zeer dringend werk van maken.

Als Grootouders voor het Klimaat rekenen we daarom op jouw steun. Sluit bij ons aan!

25 april 2020
20 juli 2020
7 december 2021