ElKIRxPXEAIg7FX Withdraw the CAP

Withdraw the CAP

De Klimaatjongeren, Greta Thunberg voorop, zijn bijzonder teleurgesteld over ‘het compromis’ in het Europees Parlement over de financiering  van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de volgende jaren. Dat is meer dan een gemiste kans, het is een blunder. De jongeren voelen zich na twee jaar actie voor het klimaat en vele ontmoetingen met wereldleiders, in de steek gelaten. Dat is precies wat Greta Thunberg laat weten. Bekijk dit filmpje. Lees haar reactie.

De jongeren richten zich nu tot de Europese Commissie om het gemeenschappelijk landbouwbeleid alsnog in een duurzame en kleinschaligere richting te krijgen onder de hashtag  #WithdrawTheCap, oftewel Trek dit compromis weer in, Maak het ongedaan.

Helemaal op dezelfde lijn zit GvK-ambassadeur Bart Staes. Hij legt in dit filmpje haarfijn uit wat er fout is gelopen met het huidige voorstel voor het Europees landbouwbeleid. Onder druk van lobbyisten is het oude beleid wat ‘aangepast’, en dat zonder rekening te houden met de Green Deal en de ambitieuze plannen voor CO2-reductie. Reden genoeg dus om de petitie hieronder meteen te ondertekenen!

TEKEN HIER DE OPROEP VAN DE KLIMAATJONGEREN


Ook Greenpeace toont zich bijzonder teleurgesteld. Hun commentaar:

“Eens te meer blijkt dat de agro-industrie en haar lobbyisten tot het uiterste zullen gaan om hun belangen te verdedigen. Voor vuile truken deinzen ze niet terug. Zo werd de cruciale stemming in het parlement, gepland voor vorige week woensdag, plots een dag vervroegd. Parlementsleden hadden amper de tijd om het voorstel te lezen en te analyseren, nochtans een must in zo’n complex dossier. Het GLB wordt er momenteel door geduwd op een manier die een democratie onwaardig is

Intussen ben je misschien benieuwd om te weten wat er juist zo fout is aan het nieuwe Europese landbouwbeleid. Dit zijn alvast 6 redenen waarom het huidige voorstel suckt. 

De strijd is nog niet gestreden. De klimaatjongeren van Fridays for Future en Greta Thunberg blijven druk zetten, ditmaal op de Europese Commissie, om het akkoord volledig overboord te gooien:  #WithdrawTheCap! En wij steunen hen voluit. 

Zelfs na zo’n enorme teleurstelling is er hoop. Om de Amerikaanse schrijver, milieuactivist en boer Wendell Berry te citeren: “Of onze politici het weten of niet: de natuur zit altijd mee aan tafel waar deals en beslissingen worden gemaakt. Ze beschikt over meer stemmen, een beter geheugen, en een strikter rechtvaardigheidsgevoel dan ons.


Ook bij de andere ngo’s en milieuorganisaties is de verontwaardiging groot. Getuige dit artikel in MO*. Volgens Javier Ruiz Mirazo, senior beleidsmedewerker landbouw van het WWF (World Wide Fund for Nature), moet het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid expliciet verbonden worden met de Europese Green Deal, zodat die ‘meer wordt dan enkel een intentieverklaring’. Volgens hem is er onder meer nood aan een sterke voorwaardelijkheid voor alle landbouwsubsidies, terwijl die in het huidige voorstel net vaak wordt afgebouwd.

‘Het is erg ontmoedigend,’ meent Ruiz, ‘dat de leden van het Europees Parlement en de ministers van Landbouw hiermee grotendeels een landbouwbeleid voortzetten dat tot minstens 2027 geld van de belastingbetaler spendeert aan vervuilende, industriële landbouw. Dit gaat in tegen waarschuwingen uit wetenschappelijke hoek over onze natuur en over de toenemende uitstoot van broeikasgassen door de destructieve landbouw.’

Van de Belgische europarlementsleden stemden naast de groene fractie ook Marc Tarabella (PS), Marie Arena (PS), en Kathleen Van Brempt (sp.a) tegen het voorstel.

Recent heeft ook EU commissielid Frans Timmermans zich openlijk uitgesproken tegen de huidige CAP-overeenkomst.Lees het rapport “Where does the EU money go“, dat de geldstromen blootlegt die door CAP naar de industriële landbouw en weinig scrupuleuze belanghebbenden gaan in Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Slovakije en Roemenië. We citeren van p.79: “The report has put forward evidence showing that the implementation of EU agriculture funds is a highly problematic issue in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Romania. The report shows that there is a clear inequality between the fund allocations for the big farmers and the small and that there are systemic advantages for the big farms whose managers generally have close ties to the ruling parties in their countries.
The report also finds that the countries simply do not use fully the existing instruments provided by the CAP to support the small scale farmers. In addition, small farmers in the EU member states feel that they are faced with a lot of administrative red tape, which often prevents or demotivates them from applying for funds. However, the evidence from the report also indicates that there are cases where the big farms are being treated in a preferential manner with regard to the implementation of subsidies.

Voor achtergrond over het Europees landbouwbeleid, lees zeker Iedereen bang voor boze boeren van Tine Hens, eveneens in MO*.

MO*, Aimo Buelinckx, Europese ngo’s en milieuorganisaties hekelen nieuw landbouwbeleid

Neem een kijkje op deze podcast van Hans van Scharen van het Corporate Europe Observatory (CEO).

Nog een tip: De EU houdt de kleine landbouwer in de kou.


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .