GvK logo

Beste klimaatgrootouder,

Wereldwijd vindt een grote meerderheid van de mensen dat hun overheden een sterk klimaatbeleid moeten voeren. Niettemin blijkt uit de doorrekening, door het federale planbureau, van de 30 belangrijkste maatregelen uit de partijprogramma’s dat die programma’s weinig aandacht hebben voor het klimaat: ‘De olifant in de kamer wordt genegeerd’, stellen zes grote milieuorganisaties in een opiniestuk. Dat is onbegrijpelijk want de klimaat- en natuurcrisis zijn de grootste bedreigingen voor zowel koopkracht als de begroting.

De stiefmoederlijke behandeling van het klimaat in de verkiezingscampagnes bleef lang onopgemerkt in de media; het leek alsof de klimaatbeweging met haar boodschap tegen een ondoordringbare muur botste. De laatste weken is er een omslag merkbaar en stellen verschillende media nadrukkelijker de vraag: Waar is het klimaat in de verkiezingsstrijd?

Mogelijk hebben de extreme weersomstandigheden van de laatste weken er iets mee te maken? We durven hopen dat er meer aan de hand is. De vele acties van klimaatbewegingen hebben hier ongetwijfeld mee te maken. Zij en wij, de Grootouders, vinden de klimaatcrisis net een van de belangrijkste verkiezingsthema’s. Wat GvK betreft, blijkt onze bladwijzercampagne een voltreffer. Onze kies2024.be campagne laat het daar echter niet bij. Noteer alvast:

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

newsletter_hdr_agenda

newsletter_hdr_acties

newsletter_hdr_regionaal

newsletter_hdr_klimaatnieuws

newsletter_hdr_tenslotte

vzw Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 56, 2650 Mortsel
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement