Grootouders voor het klimaat Grootouders voor het klimaat
Denk aan de kleinkinderen
Duurzaamheid 2.0: een verhaal van Hoop webinar Cathy Macharis 24 juni 2024
De realiteit van de klimaatverandering is wereldwijd onmiskenbaar. We moeten dringend overschakelen naar een meer duurzame manier van leven. Maar de verhalen over de klimaatcrisis roepen dikwijls gevoelens op van ontkenning, verontrusting, droefheid, ongemak en, nog erger, hopeloosheid. Hoe kunnen we actie ondernemen om onze toekomst te beschermen, als we ons hopeloos en machteloos voelen?
In haar webinar toont Cathy Macharis aan waar het huidige systeem tegen de grenzen botst maar vooral waar de oplossingen liggen. De VUB prof schetst de beperkingen van ons huidige systeem. Maar binnen diverse sectoren zijn er positieve veranderingen aan de gang. Die zijn gericht op duurzaamheid. Ze zijn verzameld door haar studenten en gebundeld in “The book of Hope”. Dit is een boek van verlangen naar een betere wereld; een boek voor iedereen, dat laat zien dat we verandering kunnen bewerkstelligen. Nu is het inderdaad tijd om te dromen over hoe onze wereld zou kunnen zijn en stappen te zetten om daar te komen. In deze presentatie brengt Cathy Macharis het verhaal van haar nieuwe boek.

Cathy Macharis is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel in de faculteit Economie met een passie voor de transitie naar een duurzamere wereld. Als coördinator van het Huis van de Duurzame Transitie, bestudeert en ondersteunt ze samen met meer dan 200 toegewijde onderzoekers de transitie naar een duurzamere wereld. Cathy is ook ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat.

Webinar met Cathy Macharis op maandag 24 juni: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.

Als je inschrijft krijg je ten laatste op 23 juni de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig je netwerk.

Enkele dagen na deze webinar kan je de webinarpagina op onze website bezoeken. Dan vind je daar een link naar de webinar opname op ons Vimeokanaal. Je vindt onze webinars ook op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het Klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven

Onze bladwijzer
Ook de laatste dagen verspreiden we hem via allerlei kanalen (zoals boekhandels en bibliotheken). Wil je helpen, vraag dan een stapeltje bij mm.kies2024@gvhk.be, dan zoeken we uit hoe we ze bij jou krijgen.

Volgende Webinar: Kan het Lokaal Energie- en Klimaatpact helpen in de strijd tegen de klimaatcrisis?
Dat Lokaal Energie- en Klimaatpact of LEKP is in het leven geroepen door de Vlaamse Regering. Het kadert in de Europese ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Dat algemeen doel is voor de lokale besturen vertaald naar concrete doelstellingen inzake vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.
Trees De Bruyne die ook ambassadeur is van de Grootouders werkt voor dit project. In haar webinar vertelt ze hoe het LEKP concreet kan aantonen hoe lokaal klimaatbeleid heel positief kan zijn voor de levenskwaliteit van burgers.
Webinar met Trees De Bruyne maandag 8 juli 11 - 12 u.

Meer info + inschrijven

Word lid van GvK

Door lid te worden maak je onze werking mogelijk.
Als je voor het eerst lid wordt voor minstens 25 €, krijg je als welkomstgeschenk een boek naar keuze:

ABC van het klimaat, verhalen over de klimaatcrisis én mensen, bedrijven en overheden steken de handen uit de mouwen. Co-voorzitter Hugo Van Dienderen schreef het met dochter Ilse en kleindochter Amber Paris.
Vernietiging en Herstel van waardevolle ecosystemen
Oeroude ecosystemen in Brazilië worden aangevallen, volkeren verjaagd, vermoord of vergiftigd. Dit alles vanwege de lucratieve monocultuur van soja richting Europa en China. Door GvK-ambassadeur Luc Vankrunkelsven.
Een wereld vol verdoken slavernij, eveneens van ambassadeur Luc Vankrunkelsven

Voor 10 € ben je lid zonder boek.
Het lidgeld geldt voor een jaar.

 
Hier kan je lid worden en eventueel een boek bestellen

Stuur deze brief door naar  geïnteresseerden

 
vzw Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 56, 2650 Mortsel
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement