unnamed

Zes Portugese jongeren voor Europees Hof

Op 27 september 2023 is de hoorzitting gepland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de klimaatzaak ingesteld door zes Portugese jongeren tegen o.m. de 27 lidstaten van de EU en tegen de EU zelf omdat zij in gebreke blijven voldoende maatregelen te nemen om de klimaatcatastrofe af te wentelen. Bij deze zaak hebben zich ondertussen Amnesty International, Greenpeace en het Europees Commissariaat voor de Mensenrechten zelf aangesloten.

Dit zijn de zes jongeren. Ze eisen de toepassing van het “effectiviteitsbeginsel”, dwz dat hun rechten, waaronder vooral het recht op leven en om niet onderworpen te worden aan foltering, onmenselijke of vernederende behandeling, effectief en practisch dienen beschermd worden. Steunend op een expertenrapport van Climate Analytics, dat Portugal beschrijft als een hotspot van klimaatverandering, willen zij onmiddellijke invoering van radicale emissiereductienormen.

In dit filmpje op YouTube wordt de zaak zeer aanschouwelijk voorgesteld.

Dat het Hof deze zaak ernstig neemt bleek reeds afdoende uit de ontvankelijkheidsverklaring en de beslissing de zaak bij voorrang te behandelen voor de Grote Kamer bestaande uit 22 rechters.

De jongeren zullen worden geconfronteerd met honderden advocaten van de betrokken landen. We roepen iedereen op om hen een steunend bericht te sturen. Dat kan via de website van AVAAZ.
Daar vind je nog meer info over deze belangrijke zaak.

Na de eerdere zaken van KlimaSeniorinnen v. Zwitserland en Careme v. Frankrijk buigt het Hof zich dus nu eerstdaags reeds voor de derde maal over de klimaatstrijd.

Auteur: Erik Van den Eeden
Foto: AVAAZ

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .